Advies voor Protestantse Gemeente: sluit De Fontein in Dokkum en de Sint Catharinakerk in Aalsum

De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens heeft het advies gekregen om verder te gaan met twee kerken: De Herberg en de Grote Kerk. De Fontein in Dokkum en de Sint Catharinakerk in Aalsum zouden dan afgestoten worden.

De Grote Kerk in Dokkum zou straks een van de twee vierplekken moeten zijn die overblijft.

De Grote Kerk in Dokkum zou straks een van de twee vierplekken moeten zijn die overblijft. Foto: Lodewijk Born

Het voorliggende advies is afgelopen maandag besproken door de kerkenraad en inmiddels gedeeld met de gemeenteleden. Er wordt al jaren gesproken over hoe het moet met het aantal kerkgebouwen van de kerkelijke gemeente, die qua ledental een van de grootste is in Fryslân. Eerst werd het proces om drie PKN-wijkgemeenten samen te voegen afgerond, waarna door de nieuwe kerkenraad kon worden gekeken naar de gebouwen. Hiervoor werd advies gevraagd aan Kerkelijk Waardebeheer in Utrecht.

Nieuws

menu