Afscheid van kerkgebouw Menorah in Drachten, dat plaatsmaakt voor een nieuw appartementencomplex, ging met pijn en verdriet

Zondag 28 juni werd de laatste dienst gehouden in het protestantse, voormalig gereformeerde kerkgebouw Menorah te Drachten. Het was tevens het afscheid van ds. Anne Henk Boschma, die predikant wordt van de protestantse wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost, en van koster Mieneke Bult, die met pensioen gaat. Via een rechtstreekse verbinding was de viering ook in de Zuiderkerk te volgen.

De predikant noemde de afgelopen tijd „een roerige periode” voor de Protestantse Gemeente Drachten. „Twee kerken werden gesloten, De Arke en nu ook de Menorah. Dat heeft een enorme impact op mensen. De Menorah was 51 jaar een geestelijk thuis. 51 jaar lang was onze kerk een plaats van bezinning en liturgie, van emotie, van beleving van intense momenten. Hier ligt geschiedenis. Vandaag sluiten we voor mijn gevoel op een bepaalde manier een periode af.”

God is geen verwoestend vuur

„Iemand zei: ‘’t Is toch wat, we hebben geen stal en geen herder meer’. Ik snap dat. Maar ik zeg er achteraan: er is nog wél een kudde, en daar gaat het om. Misschien kan Mozes’ verhaal ons vandaag inspireren over wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, maakte ds. Boschma een bruggetje in de overdenking naar aanleiding van Exodus 3 de verzen 1 tot 16, waar het gaat over Mozes en de brandende braamstruik. „De brandende braamstruik had Mozes’ aandacht getrokken en hij zag dat die niet verteerde. Toen hij dichterbij kwam klonk Gods stem: ‘Mozes, kom niet dichterbij’. God laat zich kennen in vuur, warmte, verlichting, maar niet als een verterend en verwoestend vuur.”

Nadat Dieuwke van der Leij aan de gemeente was voorgesteld als de nieuwe, tijdelijke predikant van Wijk Oost en afscheid genomen was van koster Mieneke Bult, werd afscheid genomen van de Menorah. Boschma stond stil bij voorwerpen in de kerk: het orgel dat 51 jaar de kerkzang begeleidde; de schaal met steentjes, waarin bij elk overlijden een steentje met de naam van de overledene werd gelegd; het bijzondere doopvont met stromend water; de paaskaars die licht en warmte verspreidt; het avondmaalsstel, waarmee brood en wijn gedeeld werden; het knielbankje waarop bruidsparen voor God door de knieën gingen; de menorah, de zevenarmige kandelaar; de kansel, zoveel jaren de plaats waar het Woord bediend werd.

Vader en dochter

De avondmaalstafel, de kandelaar en de kansel krijgen straks een plek in de vernieuwde Zuiderkerk. „We sluiten de Menorah. Velen voelen verdriet en pijn. Maar laat ons beseffen dat het uiteindelijk niet om het gebouw gaat, maar om de gemeente, het lichaam van Christus. Op de kansel ligt een bijbel, omdat in onze traditie het Woord centraal staat. De bijbel wordt meegeven aan twee gemeenteleden”, vader en dochter Dijkstra. Vader Dijkstra was ouderling toen de Menorah 51 jaar geleden werd geopend, dochter Dijkstra is het nu. „Gods Woord gaat generatie na generatie door.”

Over zijn eigen tijd in de gemeente zei ds. Boschma: „Er heerste een goede, open en transparante sfeer in de wijk. Ik mocht zijn wie ik was. Daar ben ik heel dankbaar voor”.

De Protestantse Gemeente Drachten heeft het kerkgebouw verkocht vanwege een dalend ledenaantal en een gebrek aan inkomsten. Er zijn plannen om appartementen te bouwen op de plaats waar sinds 1970 het kerkgebouw stond. Vorig jaar al stootte de Protestantse Gemeente Drachten kerkgebouw De Arke af; dat is overgegaan naar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) Drachten Zuidwest.

Een uitgebreider verslag van de afscheidsdienst staat op www. gereformeerdekerken.info