Als niet welbehagen maar onbehagen de eerste viool speelt tussen mensen, dan verdampen ook de vreugde en de loyaliteit, en de liefde misschien zelfs | Essay

Welbehagen is een woord dat oud en ietwat vreemd klinkt. Maar het raakt een goede snaar in de ziel. Met Kerst gaat het er onvermijdelijk over, dankzij het engelenkoor. Zinvol om te peilen wat dit welbehagen betekent, want welbehagen is zoveel meer dan een ‘behaaglijk’ gevoel. Het maakt inbreuk op ons leven, het bevrijdt en geeft perspectief.

Detail uit De schepping van Adam, het fresco op het gewelf van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad geschilderd door Michelangelo rond 1511.

Detail uit De schepping van Adam, het fresco op het gewelf van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad geschilderd door Michelangelo rond 1511. Beeld: Wikimedia Commons

‘Ere zij God, in de hoge / Vrede op aarde / In de mensen een welbehagen.’ Dat is de taal van het Ere zij God , het vaste nummer op het repertoire van kerstmorgen. Met dit lied stemmen we in met het engelenkoor van ooit, dat de geboorte van Christus opluisterde. In die regels valt het woord welbehagen, dat sindsdien nauw verbonden is met Kerst.

Nieuws

menu