SCP schetst de staat van het christendom in Nederland. 'Alsof religie bedoeld is om ons een goed humeur te bezorgen'

In 2018 publiceerde het SCP het rapport Christenen in Nederland, deel 2 van een drieluik waarvan het derde in 2022 zou verschijnen. Een rondreis door godsdienstig Nederland, met ook een snelle rondgang door Europa.

AMSTERDAM - In het Olympisch stadion in Amsterdam viert de Nederlandse Pinkstergemeente haar 100 jarig bestaan "In Vuur en Vlam voor God en Mensen". Een bezoeker heeft een tattoo van het woord "Faith" (Geloof) in zijn nek.

AMSTERDAM - In het Olympisch stadion in Amsterdam viert de Nederlandse Pinkstergemeente haar 100 jarig bestaan "In Vuur en Vlam voor God en Mensen". Een bezoeker heeft een tattoo van het woord "Faith" (Geloof) in zijn nek. Foto: ANP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komen regelmatig met cijfers over de kerkelijke betrokkenheid in ons land. In oktober verscheen nog een CBS-rapport waaruit bleek dat voor het eerst een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet rekent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Nieuws

menu