Antsje Boonstra uit Lioessens probeert de jongeren uit het dorp bij de kerk betrokken te houden

Jongeren komen niet meer in de kerk, ziet Antsje Boonstra. „Soms zijn er wel een paar, maar het zit niet in hun systeem.” De jeugdouderling van de Gereformeerde Kerk Morra-Lioessens probeert ze te betrekken via activiteiten buiten de kerkmuren.

Antsje Boonstra.

Antsje Boonstra. Foto: Jan Spoelstra

„Jongeren vind je in betrokkenheid. Zorgen voor een ander is bijvoorbeeld een thema dat ze belangrijk vinden. Dat is een heel Bijbels uitgangspunt. Als je dat soort onderwerpen met ze bespreekt, dan boeit het ze.”

Boonstra (43) was afgelopen voorjaar betrokken bij Kamp Morra, waarbij 4222 poppen in een weiland werden gezet, als symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen zoals Moria in Griekenland verblijven. „We hebben met de jongerengroep actief deelgenomen aan het project en we zijn met een groep naar Den Haag geweest en hebben daar een fotoboek van Kamp Morra aangeboden aan politici, om de vluchtelingenproblematiek nogmaals onder hun aandacht te brengen.”

Dat soort acties spreken jongeren aan, merkt Boonstra. „Kamp Morra zit nog in het hart van veel jongeren hier. Die betrokkenheid gebruiken we in het najaar om ons in te zetten voor de collecteweek van Kerk in Actie, waarbij geld wordt ingezameld voor vluchtelingenkinderen.”

Sportkerk

Afgelopen zomer organiseerde ze samen met drie sportieve twintigers een ‘sportkerk’ voor kinderen van de basisschool, waarbij christelijke waarden als respect hebben, hoop houden en elkaar helpen via sport en spel in praktijk werden gebracht. „Het zijn allemaal activiteiten om jongeren betrokken te houden. Ik wil wel iets bij ze zaaien. Wat er uitkomt heb ik niet in de hand, maar ik wil wel mijn best voor ze doen.”

Ze ziet dat het werkt. „Na de zomer stroomden tien jongeren uit groep 8 in bij het jeugdwerk. Dat is heel veel voor ons. En met de jongeren van zeventien en achttien jaar oud bespreken we nu wat zij graag willen.”

Startzondag

Boonstra zit ook in de Menorahcommissie van de gemeente. „Daarmee organiseren we een paar keer per jaar een laagdrempelige dienst, die voor iedereen geschikt is. „Natuurlijk is iedere zondag iedereen welkom, maar de drempel om naar de kerk te komen is soms hoog. Daarom houden we die speciale diensten vaak buiten het kerkgebouw.”

Zo is aanstaande zondag de startzondag waarmee het nieuwe kerkelijke seizoen wordt afgetrapt op het sportveld. „Daarna kunnen mensen in groepjes een route door Morra wandelen. We geven ze daarbij opdrachten mee die aansluiten bij het thema van de Protestantse Kerk: Van U is de toekomst. Dat is natuurlijk heel breed, maar wij koppelen dat aan het klimaatrapport van het IPCC. Het gaat niet goed met de wereld, wat kunnen we daar zelf aan doen?”

De groepjes moeten onderweg onder meer berekenen hoeveel water ze gebruiken door te douchen, en ze krijgen milieuvriendelijke en lokaal geproduceerde hapjes te proeven, zoals vegetarische snacks en ijsjes van de plaatselijke schapenhouderij. „Het zijn kleine dingetjes om de deelnemers bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen voor de wereld.”

Energie

Nu het nieuwe kerkelijke seizoen weer begint en alle coronabeperkingen gevoelsmatig achter ons liggen, merkt Boonstra dat er veel energie loskomt in de gemeente. „Vorig jaar konden we natuurlijk niks, en dat vonden sommige mensen misschien ook wel even lekker. Maar nu merk ik veel zin; er komen al heel veel ideeën los in de gemeente. Zo houdt de zendingscommissie 15 september een sponsorloop op het sportveld, waarbij de opbrengst gaat naar een project voor kinderen en volwassenen in Israël en Palestina.”

Ook de beroepingscommissie is actief: ds. Nico van Rijswijk heeft een beroep door de Protestantse Gemeente Stede Broec in Noord-Holland aangenomen. „Het is wel spannend hoe we zijn vertrek gaan opvangen. Maar het biedt ook weer kansen. We deelden dominee Van Rijswijk met de Hervormde Gemeente Morra-Lioessens en met Schiermonnikoog, waar hij ook woonde. Misschien hebben we straks wel niet meer een dominee op afstand, maar bijvoorbeeld een kerkelijk werker in het dorp. Ik ben heel benieuwd wat dat wordt.”