Bavinck is populairder in het Engels, Chinees en Indonesisch dan in het Nederlands

De betekenis van Herman Bavinck (1854-1921) overstijgt de nationale grenzen. Sterker nog: de gereformeerde theoloog is momenteel in het buitenland bekender en invloedrijker dan in zijn eigen land.

Prof. dr. Herman Bavinck.

Prof. dr. Herman Bavinck. Foto: Nationaal Archief

Tijdens Bavincks leven en kort daarna verscheen al een klein aantal werken van hem in het Duits, Engels en Hongaars, zoals Wijsbegeerte der openbaring en Christelijke wereldbeschouwing . Die vertalingen hebben te maken met connecties van Nederlandse neocalvinisten met personen of instanties aldaar, vertelt prof. dr. George Harinck, hoogleraar in Kampen en Amsterdam en directeur van het Neo-Calvinism Research Institute in Kampen.

Nieuws

menu