Stichting Alde Fryske Tsjerken moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Jan Kersbergen en ook Jan Meinte Postma legden onverwachts hun functie neer. 'We hawwe de stifting poerbêst efterlitten'

Stichting Alde Fryske Tsjerken moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Twee bestuursleden legden onlangs hun functie neer. De Friese kerkenstichting gaat een profielschets opstellen voor de nieuwe preses.

Voormalig voorzitter Jan Kersbergen, hier in 2015.

Voormalig voorzitter Jan Kersbergen, hier in 2015. Foto: Frans Andringa

Jan Kersbergen (78) was sinds 2005 voorzitter van Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) en daarmee een bekend gezicht naar buiten toe. Hij was nauw betrokken bij veel besprekingen met lokale Friese kerkgemeenschappen die een kerkgebouw aan de kerkenstichting wilden overdragen.

Nieuws

menu