Biddag voor gewas en arbeid gaat dit jaar ook over corona

In veel protestantse gemeenten in Fryslân wordt vandaag een dienst in het kader van Biddag voor gewas en arbeid gehouden. In hoeverre is daar aandacht voor de coronacrisis?

In veel Friese kerken wordt tijdens dankdag aandacht besteed aan de slachtoffers van het coronavirus, en aan de zorgverleners en en beleidsmedewerkers die met het virus te maken hebben.

In veel Friese kerken wordt tijdens dankdag aandacht besteed aan de slachtoffers van het coronavirus, en aan de zorgverleners en en beleidsmedewerkers die met het virus te maken hebben. Foto: Shutterstock

Jeroen van Olffen, predikant in de Protestantse Gemeente te Menaam: ,,Wij bidden al weken voor de coronacrisis in de diensten. We bidden voor mensen die zich angstig voelen door wat nu allemaal gebeurt, maar ook voor de mensen die door iets anders ziek zijn geworden. Net zo goed zullen we in de biddagdienst vandaag bidden voor de mensen die werken in de landbouw – wat we al vanaf oktober doen en die je ook niet moet vergeten – en voor andere ondernemers.”

We moeten ons niet afkeren van de zieken, maar doen wat Hij deed: ze te eten geven, bezoeken en troosten

,,Ik merk wel dat dit onderwerp erg leeft. Hier in Menaam zijn we zeer nuchter, maar toch is deze situatie heel nieuw voor mensen. Je ziet zelfs dat er gesproken wordt in sommige kringen over de eindtijd – en in ieder geval de weeën daarvan – waar dan verwezen wordt naar allerlei obscure bronnen en websites. Dan probeer ik maar aan te geven dat Jezus zelf heeft aangegeven dat we ons daar niet op moeten richten. We moeten handelen zoals Jezus. Ons niet afkeren van de zieken, maar doen wat Hij deed: ze te eten geven, bezoeken en troosten. En daarbij ook goed in oog houden bij deze crisis wat de deskundigen adviseren en dat opvolgen.”

Pier Poortinga, predikant uit Zeewolde, gaat vandaag voor in de biddagdienst van de CGKV Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Harlingen: ,,Ik ga er aandacht aan besteden, maar niet in de preek. Wél in de gebeden. We bidden natuurlijk voor de landen die getroffen zijn, maar ook voor de mensen, de zieken. Dat zijn vaak zwakkere, al broze mensen, die het meest kwetsbaar zijn. Je hoort niet van kinderen die door corona zijn overleden.”

We bidden natuurlijk voor de landen die getroffen zijn, maar ook voor de mensen, de zieken

,,Ook zal ik bidden voor de economische gevolgen. Ik ben niet iemand die is voor een economie waar het per se heel goed moet gaan, maar ook hier geldt: degenen die het niet kunnen dragen, zullen er het meest last van krijgen. In 2008, toen er ook een economische crisis was zag je dat ook. Degenen met veel geld overleefden dat wel, maar hoe is dat voor wie niet in die positie zit? Ten slotte vragen we gebed voor de hulpverleners en voor de overheid. Dat zij de juiste beslissingen mogen nemen.”

Sita Hofstra, predikante in de Protestantse Gemeente te Sumar: ,,In het gebed zal ik er wel op ingaan, maar daarbij vraag ik vooral aandacht voor de mensen die de eerste klappen opvangen: de mensen die in de gezondheidszorg werken bijvoorbeeld. En de beleidsmedewerkers. Maar ik wil er niet al te veel bij stilstaan. Bij ons in de gemeente zijn we niet panisch, laten we ons het hoofd niet op hol brengen. Ik zie het als een stevige griep die vooral voor kwetsbare mensen gevaarlijk kan zijn. Maar het speelt gewoon nog niet hier.”

Bij ons in de gemeente zijn we niet panisch, laten we ons het hoofd niet op hol brengen

„We hebben altijd iemand bij de deur staan die de mensen welkom heet, met een handdruk. Afgelopen zondag hebben we het er wel even over gehad of dat nog wel kan, toen hebben we het besluit genomen er nog mee door te gaan. Nu het advies is om geen handen meer te schudden moeten wij dat natuurlijk niet meer gaan doen. Er is vanuit de Protestantse Kerk het advies om met het Avondmaal niet allemaal uit dezelfde beker te drinken. Als de situatie op Witte Donderdag, wanneer wij Avondmaal vieren, niet verbeterd is, zullen we maatregelen nemen.”

In China vinden kerkdiensten en pastorale zorg vooral online plaats

Bas Plaisier heeft wel de indruk dat in China de kerkdiensten allemaal stil liggen. De oud-scriba van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk reisde sinds 2008 namens Kerk in Actie vele keren naar China en werkte en woonde drie jaar als gasthoogleraar missiologie in Hong Kong.

Sam de Visser, evangelist bij de evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeente in Leeuwarden. ,,De preek gaat er over. Ik ga preken over Psalm 91. Als je dat leest, zie je precíés wat er nu allemaal gebeurt. Er wordt gesproken in die Psalm, in de Statenvertaling die wij gebruiken, over de pestilentie. Dat betekent: besmettelijke ziekte. In de tijd van de Bijbel had je de zogenaamde pestwind en werd de pest zo meegevoerd de grenzen van landen. Nu gaat het virus ook de grenzen over maar dan met moderne middelen.“

,,We hebben als Gereformeerde Gemeente in Leeuwarden ook preventiemaatregelen genomen. Zo geven we elkaar niet meer de collectezak door in de kerk. Maar nu is de collecte bij de deur en houdt dus maar één persoon de collectezak vast.”

In de tijd van de Bijbel had je de zogenaamde pestwind en werd de pest zo meegevoerd de grenzen van landen. Nu gaat het virus ook de grenzen over maar dan met moderne middelen

,,Ik zal er ook voor bidden dat mensen wat er nu gebeurt aangrijpen om dichter bij God te komen en zich juist op Hem te richten. Wat ons nu overkomt, zie ik als een duidelijke vingerwijzing van God. Als je de tekst van de Psalm bestudeert, lees je dat je je toevlucht bij de Heere moet zoeken. Dat Hij alleen onze steun en toeverlaat kan zijn. Ook nu. Dat geloof ik oprecht. Daarom ga ik het ook bewust op Biddag over de coronacrisis hebben.”

Berthold Bloemendal, predikant in de VGKN-gemeente Frieschepalen-Siegerswoude. ,,Ik ben niet van plan het te veel te benadrukken. In een of twee zinnen, aan het eind van de voorbede. Dan bid ik, zoals in elke dienst, in algemene zin voor degenen die binnen en buiten de gemeente ziek zijn, en in dat verband ga ik het noemen. Dat heb ik de afgelopen zondagen al in andere gemeenten gedaan. Dat die mogen genezen. Tegelijk benoem ik ook de andere kant: dat we niet paniek moeten vervallen. Niet ons door angst moeten laten leiden, en dat je zo in een paniekmodus komt.”

We hebben normaal gesproken altijd een welkomstteam bij de deur staan, maar besloten om dat voorlopig even niet te doen

”We hebben van het CIO nu wel een handreiking gekregen Corona en de kerk . We hebben normaal gesproken altijd een welkomstteam bij de deur staan, maar besloten om dat voorlopig even niet te doen. Je merkt aan mensen eigenlijk twee soorten reacties als reactie op wat er nu gebeurt: de een zegt ‘het valt allemaal wel mee, waar maken we ons druk over’, terwijl een andere groep wel zorgen heeft. Het is daarom goed om beide aspecten aandacht te geven.”

Commentaar: Een gebedsdag voor bezinning en ruimte

Snel verspreidt het coronavirus zich en de berichten over genomen maatregelen en economische gevolgen volgen elkaar in een al even hoog tempo op. De onalledaagsheid ervan brengt zowel gevoelens van lacherigheid als bezorgdheid teweeg. ,,De onalledaagsheid van het coronavirus brengt zowel gevoelens van lacherigheid als bezorgdheid teweeg."

Madelon Vroonland, predikante van Protestantse Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-Oost. ,,Ik heb corona niet als hoofdonderwerp, maar ik zal het wel in een gebed laten voorbijkomen. Dat heb ik de afgelopen weken ook al gedaan, ook toen het nog niet in Nederland en Fryslân speelde. Daarbij bad ik voor de mensen die getroffen zijn en voor diegenen die zich inzetten voor de bestrijding van het virus.”

De ouderling, de lector en ik hebben voor het breken van het brood uitgebreid onze handen gewassen

,,Afgelopen zondag vierden we Avondmaal. Daarbij lieten we de vredesgroet achterwege en schonken we de wijn in bekertjes. De ouderling, de lector en ik hebben voor het breken van het brood uitgebreid onze handen gewassen. Na afloop van de dienst stond ik, zoals altijd, bij de deur. Maar ik gaf wel aan dat mensen zelf mochten weten of ze mij de hand schudden of niet en dat ze zich niet bezwaard hoefden te voelen als ze er voor zouden kiezen het niet te doen: ik ben zelf 31, ik zit niet in de risicogroep, maar ik kan niet uitsluiten dat ik het doorgeef van de een naar de ander. Best veel mensen schudden me wel de hand, maar er waren ook mensen bij die bijvoorbeeld even mijn mouw pakten, bij wijze van groet. Vanavond hebben we aansluitend bij de viering een wijkavond. Dat betekent dat er sowieso geen handen worden geschud: iedereen gaat naar de koffie, en ik trek mijn toga uit en kom er dan ook bij.”

Nieuws

menu