Bij christelijk onderwijs gaat het volgens hoogleraar David I. Smith om de grondhouding

Wat kenmerkt een christelijke school? Een lijstje grondbeginselen, een gezamenlijke dagopening en eventueel een sluiting aan het einde van de lesdag? Of behelst christelijk onderwijs meer? David I. Smith pleit voor een schoolpraktijk die in alles christendom ademt.

David I. Smith streeft ernaar dat iedere docent aan een christelijke school zich door de christelijke traditie laat inspireren.

David I. Smith streeft ernaar dat iedere docent aan een christelijke school zich door de christelijke traditie laat inspireren. Foto: AFP

Al zolang er christelijke scholen zijn, wordt in dorp en stad de vraag gesteld hóe christelijke school te zijn. En in allerlei verbanden wordt getracht deze vraag te beantwoorden. Recent is het boek Geloven in lesgeven. Didactiek als christelijke praktijk van David I. Smith hierover in het Nederlands uitgegeven. De auteur wil leraren zelf een praktisch grondplan voor geïnspireerd lesgeven laten ontwerpen.