'Bij de Kerstsamenzang is er voor even een minimaatschappij waar we één zijn.' Dirigent Karel Stegeman kan niet wachten om het uit te voeren

Bij de Kerstsamenzang van het Friesch Dagblad, dinsdag 20 december in de Grote Kerk in Leeuwarden, zingt Kamerkoor Cantus negen topstukken uit de koorliteratuur. Dirigent Karel Stegeman ziet uit naar de samenzang.

Dirigent Karel Stegeman met Kamerkoor Cantus tijdens de generale repetitie voor de Kerstsamenzang 2022 van het Friesch Dagblad.

Dirigent Karel Stegeman met Kamerkoor Cantus tijdens de generale repetitie voor de Kerstsamenzang 2022 van het Friesch Dagblad. Foto: Jaspar Moulijn

De liturgie van de Kerstsamenzang is aan de hand van de Engelse Nine Lessons and Carols : negen Bijbellezingen van het kerstevangelie, gevolgd door negen liederen van het Kamerkoor Cantus. Tussendoor is er samenzang van bekende kerstliederen als Hoor de engelen zingen d’eer , Er is een roos ontloken en Hoe kom ik Jo temjitte .

Nieuws

menu