Zielzorg voor militairen kenden we al in de zestiende eeuw en ook speciale bijbels voor militairen zijn al eeuwen in omloop

Militairen droegen vroeger godsdienstige lectuur en Bijbels bij zich, in hun soldatenrugzak (ransel) of hoge klephoed (sjako). „Waarschijnlijk waren ze er ook daadwerkelijk in geïnteresseerd.”

Een soldaat leest in zijn bijbel.

Een soldaat leest in zijn bijbel. Foto: Shutterstock

Recent verscheen het Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2021 . Daarin staat een artikel van historicus dr. Louis Ph. Sloos: ‘Militaire geestelijke verzorging in de vroegmoderne tijd en aan het begin van de negentiende eeuw aan de hand van eigentijdse boeken’.

Sloos is conservator van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en schrijver van diverse boeken over militaire geschiedenis. Een daarvan is Onze Slag bij Waterloo. De beleving van de overwinning op Napoleon in Nederland . Momenteel is hij bezig met een studie over het optreden van het Nederlandse leger tegen de komst van de Fransen in de jaren 1793-1795.

Nieuws

menu