Bisschop De Korte pleit voor een systeemverandering om duurzaam gedrag af te dwingen: belast niet arbeid, maar consumptie

De Radboud Universiteit wil een Laudato Si’-Instituut oprichten, gericht op ‘de ontwikkeling en bevordering van integrale ecologie’. Bisschop Gerard de Korte pleitte vrijdag, op een bijeenkomst waar het plan werd toegelicht, voor het afdwingen van duurzaam gedrag.

Reparatie van versleten goederen zou veel afval besparen en tegelijk de noodzaak tot consumptie, en dus winst maken, tegengaan.

Reparatie van versleten goederen zou veel afval besparen en tegelijk de noodzaak tot consumptie, en dus winst maken, tegengaan. Foto: AFP

Hoop houden in tijden van crisis en klimaatverandering. Dat thema stond vrijdag centraal tijdens het eerste Laudato Si’ Event in Nijmegen. Tijdens de bijeenkomst met het thema ‘Van klimaatdepressie naar duurzame hoop’ stelde bisschop Gerard de Korte de vraag of de opdracht die God de mens gaf om de schepping te ‘beheren en bewaken’ niet is overgegaan in het beheersen en uitbuiten van de aarde. Hij waarschuwde: „Wie de schepping schendt, schendt de Schepper.”

Nieuws

menu