Bolswards Mirakelboek is nu geloofsboek

Van het Bolswards mirakelboek zijn twee kopieën bewaard gebleven. Een wordt bewaard in Utrecht, in het gemeentearchief, en het andere in het gemeentearchief van Bolsward. In 2015 kreeg pastoor Arjen Bultsma voor het eerst het mirakelboek onder ogen.

In 2015 was het vijfhonderd jaar geleden dat het Mariabeeld de status van mirakelbeeld kreeg.

In 2015 was het vijfhonderd jaar geleden dat het Mariabeeld de status van mirakelbeeld kreeg. Foto: Petra Kroon

In het boek uit de zestiende eeuw staan 97 mirakelen (wonderen) beschreven, die op voorspraak van Maria van Sevenwouden zouden hebben plaatsgevonden. Het boek kwam naar Bolsward voor een tentoonstelling in het plaatselijke Titus Brandsma Museum. Bultsma wilde meer doen met dit unieke boek en verzorgde een nieuwe uitgave ervan samen met Marga Claus.

Nieuws

menu