Evenwicht & Harmonie is een bundel van 'een ruimzinnig gelovige' die niet van dogma's houdt | Recensie

Wytze Brandsma uit Gersloot schreef in het najaar van 2020 en voorjaar 2021 spirituele columns voor de Friestalige website It Nijs. Die zijn nu gebundeld in Evenwicht & Harmonie.

Wytze Brandsma, schreef columns die nu gebundeld zijn.

Wytze Brandsma, schreef columns die nu gebundeld zijn. Foto: Jilmer Postma

Het zijn bijdragen die hij componeerde om mensen ‘uit te nodigen om zelf en met hun omgeving in evenwicht en harmonie te leven’, zo wordt de titel van het boek verklaard.

Nieuws

menu