CGK-rapport: ook geen vrouw in het ambt in gemeenten waar wordt samengewerkt met GKv of NGK

Ook in samenwerkingsgemeenten moet vastgehouden worden aan het besluit dat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) op 22 april op hun generale synode namen, namelijk dat vrouwen in een gemeente geen diaken, ouderling of dominee kunnen zijn.

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Dordrecht, april 2022.

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Dordrecht, april 2022. Foto: Anton Dommerholt

Een commissie die in opdracht van de CGK-kerkvergadering een rapport schreef over samenwerking met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) heeft benadrukt dat vrouwen geen ambten moeten kunnen vervullen.

Nieuws

menu