CIO-advies over kerkgang: geef elkaar de ruimte, zoek de grenzen niet op

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) adviseert de lidkerken om ‘elkaar de ruimte te geven’, nu vanaf 25 september de versoepelingen rond corona ingaan.

Een dienst in Wolvega, ten tijde van de coronapandemie.

Een dienst in Wolvega, ten tijde van de coronapandemie. Foto: Rens Hooyenga

Voor de kerkdiensten geldt, net als elders, dat de anderhalvemetermaatregel komt te vervallen. ‘Maar het dringende advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand’, aldus het overlegorgaan waarbij 31 kerkgenootschappen zijn aangesloten. Deze basisregel helpt aantoonbaar besmetting te voorkomen.

Nieuws

menu