GroenGelovig-projectleider Carla Dik-Faber over duurzaamheid: 'Onze keuzes doen God verdriet'

GroenGelovig, het christelijke evenement rondom duurzaamheid in Nederland, duurt dit jaar een week. Vrijdagavond begint het met lezingen en de uitreiking van de net in het leven geroepen Martine Vonkprijs, zaterdag is er een vol programma en volgende week gaat het door met webinars.

Carla Dik-Faber

Carla Dik-Faber Foto: Henk-Jan Oudenampsen

„Het evenement helpt christenen om in beweging te komen voor Gods schepping”, zegt Carla Dik-Faber, projectleider van het duurzaamheidsevenement. „Het idee voor zo’n bijeenkomst is jaren geleden ontstaan, toen ik met Embert Messelink van de christelijke natuurbeweging A Rocha in een Utrechts café zat. We concludeerden dat veel christenen erg bezig zijn duurzaamheid, maar dat ze dat allemaal alleen doen. Wij wilden de activiteiten samenbinden en meer christenen hierbij betrekken, dat was het begin van GroenGelovig.”

De christelijke duurzaamheidsbeweging zit in de lift. 2019 was het jaar van de doorbraak. Theoloog Trees van Montfoort publiceerde dat jaar haar boek Groene theologie , dat meteen tot het beste theologische boek werd verkozen. De organisatie van GroenGelovig merkte de toenemende interesse ook: er was gerekend op vierhonderd bezoekers voor de groots opgezette bijeenkomst in Zwolle, maar dat werd vanwege de overweldigende interesse in allerijl uitgebreid naar 530.

De relaties zijn verstoord

Vorig jaar was er vanwege corona geen bijeenkomst, dit jaar is het evenement alleen online te volgen. Dik-Faber hoopt dat GroenGelovig vanaf nu een groot jaarlijks evenement kan worden. „Veel christelijke organisaties hebben zich bij ons aangesloten, van Kerk in Actie tot de EO en van het Christen Contact Agrarisch tot de ChristenUnie. Dat laat wel zien dat het onderwerp breed leeft. Het sluit aan bij deze tijd. De mens is een relationeel wezen; we leven in relatie met God de Schepper, met onze medemensen en met de aarde. Maar die relaties zijn verstoord. Zie de milieuvervuiling, de overstromingen op veel plekken, het verlies aan biodiversiteit.”

Ze noemt onze manier van leven ,,niet oké”. „Dit is niet hoe God de aarde bedoeld heeft. Onze keuzes doen God verdriet. Het is niet zo dat we de aarde moeten redden, want God houdt de wereld in Zijn hand. Dat is een troostvolle gedachte. Maar het is wel onze roeping om goed voor de schepping te zorgen en door te geven aan toekomstige generaties.”

Het thema van de digitale editie van GroenGelovig is ‘Aarden’. Vrijdagavond opent het evenement met lezingen door Govert Buijs en de Britse theoloog en milieuactivist Ruth Valerio. „Het belangrijkste element van die avond is misschien wel de uitreiking van de Martine Vonkprijs, die wordt gegeven aan een persoon of organisatie die zich vanuit het geloof inzet voor een zorgzame omgang met de schepping. In 2019 ontving Vonk zelf een prijs voor haar werk op het snijvlak van geloof en schepping. Ze overleed later dat jaar en met deze prijs willen we eer bewijzen aan haar inspirerende werk.”

Duurzaam bier

Zaterdag kunnen de deelnemers kiezen uit ‘proeverijen’; lezingen rond verschillende thema’s om ideeën op te doen over spiritualiteit, duurzaamheid en ‘ontspullen’. „Ik kijk bijvoorbeeld uit naar de bijdrage van abt Bernardus Petrus. Hij brouwt bier en houdt daarbij volop rekening met duurzaamheid. Dat is heel mooi.”

Ook treedt zaterdag zangeres Nynke Laverman op. „Ik las laatst een interview met haar waarin ze vertelde een vrouw in de bloei van haar leven te zijn, maar dat ze niet wist waar ze kon aarden: overal om haar heen zag ze beton. Hoe moet ik dan leven, vroeg zij zich af. Daar herken ik me in. Ze roept op om op een nieuwe manier naar de aarde te kijken, en dat sluit enorm goed aan bij GroenGelovig.”

Zaterdagmiddag worden de deelnemers vervolgens aangemoedigd het computerscherm gedag te zeggen, en actief aan de slag te gaan. Ze krijgen bijvoorbeeld instructies om een maaltijd te koken die gezond is voor de aarde en de medemens, of ze kunnen de straat opgaan om daar blikjes en ander zwerfvuil op te ruimen. En wie wat meer verdieping wil, kan met een verwonderingspodcast gaan wandelen. „Het gaat erom het thema meer te laten leven voor de deelnemers.”

Vervolgens zijn maandag tot en met donderdag verschillende webinars te volgen. „Het werd wat te veel om dat allemaal op vrijdag en zaterdag te plannen, en we vinden het niet gepast de zondag erbij te betrekken. Daarom hebben we besloten die onderdelen over de dagen erna te verspreiden.”

Dik-Faber hoopt dat de deelnemers aan het evenement na afloop weer opnieuw geïnspireerd zijn om duurzamer te leven. „De Bijbel staat vol met de lofzang op de Schepping. Maar wij zijn de verkeerde kant opgegaan. We gebruiken de aarde voor economische groei, maar dat brengt ons geen geluk. We vinden het geluk alleen in de relatie met de Schepper.”


Zie de website van GroenGelovig voor meer informatie