Theologe Catherine Wolff ontvouwt een ruimhartig panorama van verschillende beelden van de hemel

De hemel zal ons wel blijven boeien, hoe seculier we ook worden. Want die hemel gaat al heel lang met ons mee, in vele varianten, valt te ontdekken in Hierna, van de Amerikaanse auteur Catherine Wolff.

Catherine Wolff.

Catherine Wolff. Foto: Peter Boyer

Onlangs promoveerde theologe Martine Oldhoff op het thema ‘de ziel’. Een van de kwesties daarbij was de twijfel of er zoiets bestaat als een ziel. Een onzichtbare ziel, die ook nog eens blijft bestaan ná de dood? We zijn gewend om wat fysiek niet zichtbaar en meetbaar is naar het rijk der fabelen te verwijzen. En dat geldt ook voor het hiernamaals of ‘de nieuwe hemel en aarde’, zoals je het Bijbels kunt uitdrukken. Toch is en blijft het de claim van de religie, en zeker ook van het christelijk geloof: er is méér dan wat wij zien, er is een werkelijkheid die ons te boven gaat – en daar heeft de hemel iets mee te maken.

Nieuws

menu