Chagall, Miskotte en Ad den Besten in collegereeks Itenser Rûnte

Het theologische leerhuis de Itenser Rûnte komt eind september voor het eerst weer samen. Tjerk de Reus, journalist, literatuurcriticus en auteur, zal de theologen Ad den Besten en K.H. Miskotte belichten.

De synagoge in de Hebrew University in Jeruzalem met glas-in-lood-ramen van Marc Chagall.

De synagoge in de Hebrew University in Jeruzalem met glas-in-lood-ramen van Marc Chagall. Foto: Shutterstock

Het is het 21e jaar dat de Itenser Rûnte samenkomt. Locatie is de Martinitsjerke van Itens. Op 30 september opent de collegereeks. ,,It is itselde program fan ’20-’21 dat troch koroana net trochgean koe. De sprekkers woenen allegear in nije datum fêstlizze en meiwurkje oan ferpleatsen nei it kommende winterskoft”, vertelt organisator Douwe Willemsma.

Al 25 mensen hadden zich opgegeven voor de vijf avonden van vorig seizoen. ,,As dy dat stean litte wolle, is it klear. Fan oaren wolle wy graach dat se har ek opjouwe, mar as minksen nei in losse jûn wolle, fyn ik dat ek prima.” Op dit moment heeft Willemsma al tegen de 35 aanmeldingen voor de reeks. Andere jaren was het drukker bezet, maar de Intenser Rûnte is - na de coronastilstand - ,,al hiel blijd’’ met dit aantal. Willemsma verwacht door de publiciteit ,,ek noch wol wat oanmeldings”. De meeste deelnemers komen uit de regio rond Itens, zeg maar de cirkel Sneek, Bolsward en Franeker.

Ad den Besten

Op 30 september is Tjerk de Reus uit Nij Beets de eerste spreker die te gast is in de kerk van Itens. Hij promoveerde in 2018 in Nijmegen op het leven van Ad den Besten (1923-2015) en noemde de theoloog K.H. Miskotte (1894-1976) zijn ‘geestelijke vader’.

Andere sprekers zijn ds. Willemien Keuning. ,,Sy is no dûmny yn Mantgum, wie earder dûmny by de marine yn Den Helder, âldtestamentika en mei-oprjochter fan de Stichting Vrienden van Sabeel in Nederland.” Zij zal de moeilijke positie van Palestijnse christenen in Israël beschrijven en toelichten. Een Palestijnse priester, Naiim Atteek, stichtte in de jaren negentig in Jeruzalem een centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie, Sabeel genaamd. Sabeel betekent weg of bron. De Nederlandse vriendentak bestaat sinds 2007. Keuning is in januari te gast in Itens.

Spinoza

Twee maanden later, in maart, is dr. Ton de Kok, auteur van De God van Spinoza, een God voor iedereen, de inleider. ,, Hy hat wol earder yn Itens west. As âld-marinier en âld-Twadde Keamerlid - KVP en CDA - is er letter mei in stúdzje filosofy begûn en joech er oant dit jier les yn godstsjinstfilosofy oan in lyceum yn Amsterdam.” De Kok is bestuurslid van de Amsterdamse Spinoza Kring. Als vrijmetselaar is hij lid van de loge Jan Amos Comenius.

Op 28 oktober gaat Marie Christine Walraven, die kunstgeschiedenis studeerde in Leiden, op zoek naar waarheid over de Joodse Rembrandt. In de afgelopen eeuwen is de romantische mythe ontstaan dat Rembrandt (1606-1669) een speciale band met Joden had. Hij zou bevriend zijn geweest met de filosoof Spinoza en rabbijn Menasse ben Israël. In zijn schilderijen zag men soms zelfs sporen van Joodse mystiek en verwijzingen naar het Jodendom. Maar klopt dit verhaal?

Marc Chagall

Ruud Bartlema richt zich in december op een andere kunstenaar: Marc Chagall (1887-1985). In deze lezing wordt een tocht door het werk en leven van Chagall - periode 1887 tot 1923, - gemaakt. Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Akademie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen bij kunstschilder Maarten Krabbé. Tot zijn 62e was Bartlema predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse mystiek in Amsterdam.

Elke avond begint om 20. 00 uur. Deelname aan de hele reeks kost 30 euro. Losse avonden 7, 50 euro. Aanmelden kan via: douwe.willemsma@hetnet.nl

De collegereeks in Itens

* Donderdag 30 september  Dr. Tjerk de Reus: Ad den Besten en K.H. Miskotte * Donderdag 28 oktober Marie Christine Walraven: Rembrandt en het Jodendom * Donderdag 9 december Ruud Bartlema: Kleuren van de ziel * Woensdag 20 januari Willemien Keuning: Theologie na de stichting van de staat Israël * Woensdag 3 maart  Dr. Ton de Kok: De God van Spinoza, een God voor iedereen