Dit artikel is vandaag gratis

Christelijke jongeren vinden dat ze in de kerk te weinig geïnspireerd worden om klimaatverandering tegen te gaan

Greenpeace-activisten waarschuwen bij een kerk in Zagreb voor klimaatverandering. Foto: AFP

Meer dan 80 procent van de kerkelijke jongeren maakt zich grote zorgen om klimaatverandering. Dat blijkt uit een onderzoek onder christelijke jongeren tussen de 15 en 25 jaar.

De ondervraagde jongeren vinden onder meer dat er binnen de kerk te weinig over klimaatverandering wordt gesproken. Cornelis de Schipper van Tearfund Nederland: „Twee derde van de jongeren vindt het belangrijk dat christenen in actie komen, maar bijna de helft vindt dat de eigen kerk momenteel onvoldoende actie onderneemt. We gaan dan ook graag in gesprek met kerken om te kijken welke rol kerkleiders hierin kunnen spelen.”

Het Jongerenonderzoek is in september en oktober uitgevoerd door R2 Research in opdracht van MissieNederland, Tearfund Nederland, Micha Nederland, A Rocha, World Servants, EO BEAM, HGJB, Protestantste Kerk in Nederland en Groene Kerken. Zij wilden met het onderzoek inzicht krijgen in hoe christelijke jongeren naar de toekomst kijken. In totaal zijn ruim 1300 jongeren ondervraagd, van wie 92 procent minstens eens per maand naar de kerk gaat.

Grootste zorg

„We zien dat jongeren het opstaan tegen onrecht koppelen aan hun geloof en dat klimaatverandering op dit moment de grootste zorg is”, reageert Harmen Niemeijer van Micha Nederland op de uitkomsten. „De grote uitdaging ligt nu bij de kerk om deze thematiek een plek te geven, en daarover juist ook met de jongeren in gesprek te gaan, en ze ruimte te bieden. Een grote uitdaging, maar o zo nodig.”

Twee op de drie van de ondervraagde jongeren geeft aan hoop te putten uit hun geloof als het gaat om de toekomst van de wereld. Zeven op de tien voelen zich door het geloof aangespoord om op te staan tegen onrecht. Evangelische jongeren voelen zich ten opzichte van andere kerkelijke stromingen vaker door het geloof gesteund om minder angstig te zijn. Ook vinden zij in het geloof vaker aanknopingspunten om verschil te maken.

Actie voor het klimaat

Als christelijke jongeren in actie komen voor het klimaat, worden ze relatief weinig geïnspireerd door kerkleiders, blijkt uit het onderzoek. Vooral vrienden, ouders en familie, leraren op school en klimaatactivisten zoals Greta Thunberg inspireren. Leiders van christelijke jeugdgroepen weten 42 procent van de ondervraagden te raken op dit gebied, kerkleiders 41 procent. Daarmee scoren ze nog wel hoger dan politici (36 procent) en influencers op sociale media (32 procent).

Als praktische daden die zij zelf ondernemen noemen de jongeren onder meer hergebruik van spullen en minder plastic gebruiken. Minder vlees eten stuit op meer weerstand, maar de helft mindert al wel (vrouwen makkelijker dan mannen). Bijna drie kwart zegt te willen bidden over klimaatverandering, maar slechts 36 procent had dat op het moment van onderzoek daadwerkelijk gedaan. Onder jongeren uit traditionele gereformeerde en hervormde kring is de bereidheid tot bidden het hoogst.

Geen noodzaak

16 procent van de jongeren geeft aan niet bezorgd te zijn over klimaatverandering. Op de verdiepingsvraag waarom zij zich er niet druk om maken, geeft één op de drie (35 procent) als antwoord dat de gevolgen van klimaatverandering volgens hen overdreven worden.

Jongeren die lid zijn van de Protestantse Kerk noemen overdrijving het vaakst als reden voor hun onbezorgdheid. Evangelische jongeren maken zich het vaakst niet druk vanwege hun geloof. Met name evangelische mannen zien relatief vaak ‘als christen geen noodzaak om zich er druk over te maken’.

Om meer inzicht te krijgen in wat de jongeren missen in hun kerk om geïnspireerd te worden, wordt er in januari een verdiepend vervolgonderzoek gedaan. Hierbij voeren jongeren en kerkleiders in een focusgroep discussie. In februari verschijnen hiervan de resultaten.

Nieuws

menu