Christelijke tieners willen zich meer gehoord voelen in de kerk en schrijven een oproep aan kerken. Ook Jinte (15) uit Marrum ondertekent de brief

Christelijke jongeren hebben weinig hoop dat de kerk ze gaat helpen om problemen als klimaatverandering, vervuiling, racisme, discriminatie vanwege seksuele geaardheid en online uitbuiting aan te pakken. Daarom schrijven zij een brief en willen ze in gesprek met hun kerkleiders. ‘Te vaak zitten we in de kerk en horen we preken die niet over ons leven gaan.’

Jinte Graafsma.

Jinte Graafsma. Foto: Marcel van Kammen

Jongerenplatform EO BEAM, Alpha Nederland en hulporganisatie World Vision schrijven in een open brief een oproep aan kerken; betrek jongeren meer bij het geloof. De brief op de site van BEAM is samen met tieners geschreven en hoort bij een wereldwijd onderzoek onder ruim 25.000 jongeren. In Nederland zijn 1003 tieners tussen de dertien en zeventien jaar bevraagd. Van die groep geeft 6 procent aan dat ze een persoonlijke keuze hebben gemaakt voor het christelijk geloof. Dat ligt ver onder het wereldwijd gemiddelde: wereldwijd is 22 procent van de jongeren ‘toegewijd christen’.