City Life Church Leeuwarden doopt in de Groene Ster en vindt nieuwe leden via livestreams

Er werden zondag vijf mensen gedoopt in de Groene Ster in Leeuwarden. Voorganger Nicolas van Amerom van City Life Church vond het prachtig: ,,Dit gaan we vaker doen. Maar dan wel vroeger in de zomer, want nu vond ik het water al koud.”

Ilona de Vries wordt gedoopt in de Groene Ster. Rechts Michele Botma.

Ilona de Vries wordt gedoopt in de Groene Ster. Rechts Michele Botma. Foto: Jaap Schaaf

De doopdienst in de openlucht, met aansluitend koffie en lekkers, was voor de gemeente een manier om even weer dicht bij elkaar te komen. „Voor de verbondenheid was dat heel fijn”, zag Nicolas van Amerom, voorganger van de Leeuwarder City Life Church. „Sommige mensen hadden elkaar misschien wel een jaar niet gezien.”

Afgelopen tijd waren er wel vieringen in de kerk aan de Archipelweg, maar daar waren vanwege de coronamaatregelen maximaal honderd mensen welkom, terwijl er zitplekken voor ongeveer vierhonderd mensen zijn. „Gelukkig kunnen we vanaf 26 september weer met iedereen samenkomen. Ik ben ook blij dat we als kerken geen testbewijs hoeven te vragen; dat zou geen teken van gastvrijheid zijn. Mensen die zich niet laten inenten doen dat soms met een goede reden; daar willen we geen onderscheid in maken.”

Naast de bijeenkomsten in Leeuwarden is de City Life Church voor de zomervakantie begonnen met een ‘pop-up kerk’ in Heerenveen. „Dat is een tijdelijk dingetje, zoals soms ergens tijdelijk een winkel verschijnt. Maar we hopen tegelijkertijd dat het uitgroeit tot meer. Misschien wordt het op den duur wel een volwaardige kerk.”

Veel muziek

De uitbreiding naar Heerenveen voelt voor Van Amerom logisch. „Heerenveen heeft een jonge bevolking, met veel aandacht voor sport. Onze manier van kerk-zijn sluit daarbij aan; wij zijn in onze vorm heel modern, met een goede presentatie en met veel muziek.”

Het idee voor de Heerenveense dependance ontstond een jaar geleden. „Er kwamen drie meiden uit Heerenveen naar me toe die me vertelden dat ze onze kerk zo gaaf vonden. In Heerenveen zijn wel veel gemeenten, maar ze kenden daar niet zoiets als wat wij bieden. Omdat die meiden daarover begonnen, zijn wij er verder over gaan nadenken en bidden in ons leiderschapsteam.”

Van Ameroms oudste zoon, tennisleraar in Groningen, zag er ook wel brood in. Hij werkt voor het bedrijf Smashing, dat ook Racketcentrum Heerenveen beheert. Daar komt nu een groepje samen in de kantine. „De manager van het tenniscentrum dacht heel goed met ons mee; ze hebben zelfs een extra televisiescherm voor ons aangeschaft. Zo zijn we heel laagdrempelig aanwezig in Heerenveen.”

Stream uit Leeuwarden

Momenteel zijn er eens in de twee weken bijeenkomsten, waar tussen de tien en twintig mensen op af komen. „We hebben er nog geen diensten met een eigen voorganger, maar we streamen de viering uit Leeuwarden. Dat willen we wekelijks gaan doen, en we zijn er met een connectgroep begonnen, die tweewekelijks bij elkaar komt om in gesprekken verdieping in het geloof te zoeken.”

Van Amerom hoopt dat de pop-up kerk zo, nu de coronabeperkingen voor kerken verdwijnen, van ‘een tijdelijk dingetje’ meer vastigheid kan vinden in Heerenveen. Ook in Leeuwarden verandert het een en ander ten opzichte van hoe er voor corona gevierd werd. „We blijven ook straks nog sterk inzetten op de livestream, dat hebben we wel geleerd. Er komen wekelijks honderden mensen op af, en we bereiken zo ook mensen die anders niet naar de viering kunnen komen, omdat ze ziek zijn, ver weg wonen of moeten werken. De livestream zien we nu als een heel serieus middel om mensen een dienst te laten meemaken.”

Hij merkt dat de gemeente ook groeit door de streams. In het afgelopen jaar zijn er zo’n 35 welkomstpakketjes opgestuurd en uitgedeeld aan mensen die interesse toonden in de City Life Church. Zo zijn er zo’n vijftien nieuwe leden bijgekomen, die door de streams in contact zijn gekomen met de gemeente.

„Dat zijn jongelui zoals studenten die nieuw zijn in Leeuwarden, mensen die zoekende zijn en zich bij onze aanpak thuis voelen, maar ook mensen die verder weg wonen. Ik wens natuurlijk dat zij dichterbij ook een gemeente vinden waar ze echt onderdeel van de gemeenschap kunnen zijn, maar het is mooi dat ze via ons verdieping in hun geloof vinden.”