Zijn de enorm succesvolle diensten van Omrop Fryslân een concurrent van de ‘gewone’ vieringen? Classisdominee Wim Beekman denkt van niet.

Classisdominee Wim Beekman is onder de indruk van de zorgvuldige wijze waarop de Friese gemeenten de coronamaatregelen hebben genomen en toegepast. Dat schrijft hij in het jaarverslag over 2020, waarin hij terugkijkt op de coronapandemie tot nu toe.

De Martinikerk in Franeker, tijdens de eerste dienst nadat de anderhalvemeter-regel weer los gelaten mocht worden, in september. 
Vorig jaar begonnen hier de Omrop-diensten.

De Martinikerk in Franeker, tijdens de eerste dienst nadat de anderhalvemeter-regel weer los gelaten mocht worden, in september. Vorig jaar begonnen hier de Omrop-diensten. Foto: Catrinus van der Veen

‘De liturgie is gevierd, de lofzang is gaande gehouden, de gebeden zijn gedaan, de pastorale zorg is veelal op afstand doorgegaan, diaconale zorg is verricht, de aandacht voor kinderen en jongeren is gebleven, allerlei overleg is gevoerd. Ook in coronatijd zijn we in onze classis ‘gemeente van de Heer gebleven.’

Nieuws

menu