Collecte, gebed en andere steun vanuit kerken en christelijke hulporganisaties voor Haïti

In veel protestantse gemeenten wordt zondag gecollecteerd voor de slachtoffers van de zware aardbeving die afgelopen weekeinde plaatshad in Haïti. Ook zal er worden gebeden voor de slachtoffers.

Een beschadigde kerk op Haïti, na de aardbeving.

Een beschadigde kerk op Haïti, na de aardbeving. Foto: AFP

Dat gebeurt op initiatief van Kerk in Actie. De hulporganisatie van de Protestantse Kerk biedt momenteel noodhulp in Haïti via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance, waarin meer dan 145 kerken en aanverwante organisaties samenwerken.

De Nederlandse organisatie heeft na de ramp duizend hygiënepakketten en vijfhonderd nood-/bouwpakketten uitgedeeld. Ook heeft Kerk in Actie geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen.

Schoon drinkwater, voedsel en onderdak

De internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood heeft zich in gebed solidair verklaard met Haïti en heeft een noodhulppakket van een half miljoen euro voor de Haïtiaanse bevolking goedgekeurd.

Uit het Christelijk Noodhulpcluster zijn Tearfund en Woord en Daad actief met noodhulp voor de slachtoffers. Woord en Daad is onder andere met een sponsorprogramma actief in het land, Tearfund heeft een aantal projecten in Gorgette en Lescave, twee gebieden die zo’n vijftig kilometer van het epicentrum liggen.

„Veel mensen slapen op straat vanwege de onveilige, onbewoonbare huizen en uit angst voor naschokken. De eerste inventarisaties laten zien dat er op dit moment dringend behoefte is aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak”, licht Willem Klaassen toe, landenhoofd Haïti bij Tearfund Nederland.

Rode Kruis

De twee organisaties proberen nu vooral te helpen de acute nood te verlichten. Tearfund en Woord en Daad benaderen ook verschillende kerken, met het verzoek zondag te collecteren voor Haïti.

Donderdag werd bekend dat het aantal doden in Haïti is opgelopen tot 2189. Het Rode Kruis heeft begin deze week giro 5125 geopend voor de slachtoffers. Daar is inmiddels ruim een miljoen euro op binnengekomen.

Gebed voor Haïti, door Kerk in Actie

Heer, wij vragen Uw nabijheid bij de mensen in Haïti, mensen met een enorm Godsvertrouwen, mensen met een enorme levenskracht, veerkracht en doorzettingsvermogen. Hoeveel kan een mens dragen, God? Wees hen nabij die worden getroffen door ramp na ramp. Wees hen nabij zodat ze niet breken en hoop blijven houden dat het ooit goed komt. Na de zware aardbeving van 2010 worden zij ook nu, elf jaar later, weer zwaar getroffen: opnieuw door een zware aardbeving, daarna door een tropische storm, een maand geleden door de moord op hun president. Buiten hun familie, hun dorp, hun kerk en God is er weinig waarop ze kunnen vertrouwen. Eén van de armste landen ter wereld, waar mensen het keer op keer zwaar te verduren hebben. Wilt u ook bij de vrouwen van Haïti zijn, die vaak de eerst verantwoordelijken zijn om te zorgen voor voldoende voedsel en water voor hun gezinnen. Wilt u bij ieder zijn die een geliefde moet missen en die de grond onder zijn bestaan ziet wegvallen. Wilt u bij ieder zijn die de handen uit de mouwen steekt om hulp te verlenen. Heer, we danken u voor de verbondenheid die we als kerken en christenen mogen voelen met de kerken en christenen in Haïti. Wilt u hen de kracht en de financiële middelen geven, zodat ze samen met hulporganisaties wereldwijd en met hun eigen overheid hulp kunnen bieden aan ieder die dat nodig heeft. Geef dat ze een luisterend oor en troost kunnen bieden aan ieder die het leven niet meer ziet zitten. Geef de mensen in Haïti de kracht om hun land weer op te bouwen. Amen