Conservatieve anglicanen zeggen het vertrouwen in kerkleider Justin Welby op: 'Hij is niet in staat een godvruchtige weg te wijzen'

Behoudende anglicanen, die vorige week bijeen waren op de Gafcon-conferentie in de Rwandese hoofdstad Kigali, hebben het vertrouwen in hun geestelijk leider, de aartsbisschop van Canterbury, opgezegd.

Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury.

Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury. Foto: AFP

De Anglicaanse Kerk besloot in februari dat huwelijken tussen paren van gelijk geslacht kunnen worden gezegend. Daarop zegden bisschoppen van de Global South Fellowship of Anglican Churches (GFSA) hun vertrouwen op in kerkleider Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury. De vijfjaarlijkse Global Anglican Fellowship Conference (Gafcon) doet nu hetzelfde. 1300 verontruste kerkleiders en -leden uit 53 landen ondertekenden het zogenoemde Kigali Commitment, waarin ze opriepen tot bekering.