Bezinning en verbinding in het Convent Kwartier: gelovigen delen brood en woord in Haskerdijken

‘Wij bidde, reizgjend siel oan siel: jou fan jo leafde part en diel’, zongen dertien mensen donderdag in de Kapelle van Haskerdijken, gelegen aan het Jabikspaad. Ze kwamen samen in de eerste bijeenkomst van het Convent Kwartier, voor bezinning en verbinding.

Samen eten tijdens het Convent Kwartier in de Kapelle van Haskerdijken.

Samen eten tijdens het Convent Kwartier in de Kapelle van Haskerdijken. Foto: Simon Bleeker

De dertien zitten in een kring, op het koor van de kerk. Componist Gerben van der Veen, die in Haskerdijken woont, speelt op het harmonium. Ds. Pieterjan de Buck gaat voor in gebed: „In Abrahams spoor vinden wij U en in hem weten ook wij ons gezegend. Open onze oren voor de stem die hem riep, leid onze voeten op zijn weg. Open onze ogen voor het licht dat Israël is opgegaan en leg een danklied op onze lippen.”

Nieuws

menu