Bezinning en verbinding in het Convent Kwartier: gelovigen delen brood en woord in Haskerdijken

‘Wij bidde, reizgjend siel oan siel: jou fan jo leafde part en diel’, zongen dertien mensen donderdag in de Kapelle van Haskerdijken, gelegen aan het Jabikspaad. Ze kwamen samen in de eerste bijeenkomst van het Convent Kwartier, voor bezinning en verbinding.

Samen eten tijdens het Convent Kwartier in de Kapelle van Haskerdijken.

Samen eten tijdens het Convent Kwartier in de Kapelle van Haskerdijken. Foto: Simon Bleeker

De dertien zitten in een kring, op het koor van de kerk. Componist Gerben van der Veen, die in Haskerdijken woont, speelt op het harmonium. Ds. Pieterjan de Buck gaat voor in gebed: „In Abrahams spoor vinden wij U en in hem weten ook wij ons gezegend. Open onze oren voor de stem die hem riep, leid onze voeten op zijn weg. Open onze ogen voor het licht dat Israël is opgegaan en leg een danklied op onze lippen.”

Het Convent Kwartier op donderdagmiddag, van kwart over twaalf tot een uur, is een initiatief van ds. De Buck van de Protestantse Gemeente Heerenveen. Na een viering van vijftien minuten is er gelegenheid samen een broodje te eten. „Omdat de kapel tussen een paar dorpen ligt, moet je echt in beweging komen om er te komen. Dat heeft aspecten die raken aan pelgrimeren; de kapel is ook gelegen aan het Jabikspaad. Dat verwerken we in de viering: je laat je onderweg voeden door God, door elkaar en door brood.”

Ook buiten Heerenveen

De gemeente zoekt zo naar manieren om mensen ook buiten de zondagse viermomenten iets te bieden. „De behoeftes van mensen veranderen steeds meer. Dat zag je al voor corona, maar dat is afgelopen jaar versterkt. Niet meer iedereen vindt het fijn om op zondag naar een drukke viering te komen.”

De protestantse gemeente vindt het ook belangrijk de mensen op te zoeken, benadrukt De Buck: „We hebben iedere laatste donderdag van de maand een maaltijd in ons kerkgebouw Trinitas. Maar dat is in Heerenveen, we willen juist ook bij de mensen buiten Heerenveen zijn.”

Zo hoopt De Buck verbinding te creëren. „Iedere woensdagmorgen hebben we een liturgisch ochtendgebed in de Skoattertsjerke. Dat is een Heerenveense woonwijk; daar komen vooral mensen uit de directe omgeving. Het mooie aan de Kapelle van Haskerdijken is dat het midden in de weilanden ligt, buiten de dorpen. Ik hoop dat in de toekomst mensen uit de wijde omgeving komen, zodat er nieuwe contacten ontstaan.”

Thuiswerkers

Op deze eerste bijeenkomst vonden vooral oudere gemeenteleden uit Heerenveen de weg naar Haskerdijken. „Door het tijdstip waarop we het doen, kun je natuurlijk verwachten dat het vooral gepensioneerde mensen trekt. Ik had gehoopt dat er misschien ook wel een paar thuiswerkers zouden komen, maar dat was niet zo. Misschien dat dat nog ontstaat; het was pas de eerste keer dat we het deden.”

Na het Onzevader in het Fries wordt Wat klaarstaat op de tafel van Sytze de Vries gezonden. Dan is de korte viering met veel ruimte voor stilte en bezinning voorbij. De dertien aanwezigen pakken hun zelf meegenomen brood erbij. Na het woord is het tijd voor het brood.

Het Convent Kwartier vindt iedere eerste en derde donderdag van de maand plaats