Crowdfunding van George Harinck is geslaagd: geld voor restauratie graf Herman Bavinck is binnen

Het geld voor het opknappen van het graf van Herman Bavinck in Vlaardingen is binnen. Deskundigen gaan deze maand aan de slag. Honderd jaar na de sterfdag van de geleerde theoloog ligt zijn laatste rustplaats er dan weer keurig bij. Initiator van het herstel van het graf is prof. dr. George Harinck van het Neo-Calvinism Research Institute aan de Theologische Universiteit Kampen.

De beschadigde grafsteen van Herman Bavinck.

De beschadigde grafsteen van Herman Bavinck. Foto: HDC Centre for Religious History

Waarom interesseert Herman Bavinck u?

„Herman Bavinck, die leefde van 1854 tot 1921, was een bekend theoloog, die samen met onder anderen Abraham Kuyper het calvinisme in de negentiende eeuw nieuw leven ingeblazen heeft. Ik heb bewondering voor hem om de rust en het evenwicht van zijn historisch en theologisch onderzoek. Hij heeft geprobeerd de gereformeerde traditie actueel te maken voor zijn tijd, zoals wij dat voor deze tijd proberen te doen. Zijn vierdelige Gereformeerde Dogmatiek is er niet alleen in het Engels, maar wordt bijvoorbeeld ook in het Russisch en het Chinees vertaald. Daarnaast was hij een goede pedagoog, die de zwaarbevochten vrijheid van onderwijs inhoud wist te geven. Er zijn in ons land diverse scholen naar hem genoemd.”

Waar is het graf van Bavinck?

„Over hem heb ik nogal eens contact met buitenlanders. Toen een van hen zijn graf wilde zien, wist ik niet waar dat was. Je zou verwachten dat hij in Amsterdam begraven zou zijn, waar hij op het laatst van zijn leven woonde, of in Kampen, waar zijn broer en ouders hun laatste rustplaats hebben. Hij is inderdaad begraven op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam, maar – en dat is het vreemde – een paar dagen later is hij herbegraven op de begraafplaats Emaus in Vlaardingen, in het familiegraf van de familie Schippers. Dat was van de familie van zijn vrouw, die kwam daar vandaan.”

Hoe ziet het graf eruit?

„Je ziet een eenvoudige deksteen met bovenaan de tekst ‘Familiegraf van A. W. Schippers-Vrijland’. Daaronder staat ‘Johannes 11:25’. Daar weer onder staan de namen van de zes personen die er begraven liggen. Bij Bavinck staat: ‘Dr H Bavinck Geb. 13 December 1854 Ov 29 Juli 1921’. Zijn vrouw is ook in dit graf begraven. Hun enige kind is ook op Emaus in Vlaardingen begraven, maar op een andere plek.”

„De deksteen is verweerd en in tweeën gescheurd. De scheur loopt dwars door Bavincks naam heen. Bavinck wordt dit jaar wereldwijd herdacht en er zullen ook bezoekers naar zijn graf komen. Daarom heb ik me ingezet voor het herstel ervan. De restauratie kost ongeveer 5000 euro.”

Hoe is het daarmee gelopen?

„Ik heb contact gezocht met de familie van Bavinck. Die wilde graag meebetalen. De vereniging Pro Religione et Libertate ook, maar alles bij elkaar was het niet genoeg. Daarna ben ik met een crowdfundingsactie begonnen. Eind mei was er genoeg om de reparatie te laten uitvoeren.”

„Het betreft alleen een restauratie, die in juni wordt uitgevoerd. Er wordt niets toegevoegd, ook geen mooie Bijbeltekst. Dat is niet toegestaan, als je het al zou willen.”

„Op 29 juli is het honderd jaar geleden dat Bavinck is overleden. Ik ben van plan op die donderdag iets te organiseren, mogelijk een bezoek aan zijn graf om bloemen te leggen en een korte toespraak te houden. Daarover komt nog bericht.”

Wat gebeurt er nog meer in dit Bavinckjaar?

„De briefwisseling tussen hem en zijn vriend de Leidse hoogleraar Christiaan Snouck Hurgronje wordt opnieuw uitgegeven, in uitgebreider vorm. Verder is er op 11 en 12 november een internationaal congres aan de Theologische Universiteit Kampen. Daar zullen naast mij onder anderen de hersteld hervormde prof. dr. W. van Vlastuin, prof. dr. H. van den Belt en James Eglinton, de biograaf van Bavinck, spreken.”