Dagelijks valt het manna bij onze voordeur, bij iedereen in deze wereld. Waarom zijn er dan toch hongersnoden? | Leerhuis

En de hele gemeenschap van de Kinderen Israëls klaagde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn. ,,Waren wij maar gestorven door de hand van de Eeuwige in het land Egypte bij de vleespotten en verzadigd door het brood. U heeft ons echter naar de woestijn gebracht om ons hier door honger te laten omkomen”. (Exodus 16:2)

De Eeuwige laat dagelijks manna in de woestijn vallen.

De Eeuwige laat dagelijks manna in de woestijn vallen. Beeld: Shutterstock

De Eeuwige blijkt bepaald gevoelig voor de klaagzang van het Joodse Volk uit Exodus 16:2. „Ik zal brood uit de hemel laten neerdalen.” Dus het volk zal geen honger meer hoeven te lijden.

Nieuws

menu