De Bijbel is geen handboek als het aankomt op seksualiteit en gender, stellen René Erwich en Almatine Leene | Boekrecensie

Gender en seksualiteit zijn kernthema’s van onze tijd. Ook kerken moeten er iets mee, al was het alleen maar omdat mensen naar voren stappen die zeggen ‘anders’ te zijn. René Erwich en Almatine Leene schreven een verkennend boek, een gids, om verder te helpen.

De Viering van de Liefde in 2019 bij het Homomonument. De manifestatie werd gehouden in reactie op de Nashvilleverklaring, waarin homoseksualiteit werd afgewezen.

De Viering van de Liefde in 2019 bij het Homomonument. De manifestatie werd gehouden in reactie op de Nashvilleverklaring, waarin homoseksualiteit werd afgewezen. Foto: ANP

Het nadenken over gender en seksualiteit is niet nieuw - ook niet in de kerken - maar het krijgt de laatste tijd wel nieuwe accenten. De aandacht voor thema’s als genderidentiteit, binair denken en transgender is iets van recente jaren, terwijl de discussie vroeger vooral ging over homoseksualiteit: mag dat of mag dat niet?

Nieuws

menu