Dit artikel is vandaag gratis

Kerkhof kan een kans zijn voor meer biodiversiteit, denkt de Stichting Oude Groninger Kerken, en gaat daarvoor op tien plekken aan de slag

Het kerkhof bij het Witte Kerkje in Grootegast, eigendom van SOGK. Foto: Wikimedia Commons

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) gaat inzetten op herstel van biodiversiteit op haar kerkhoven. Ze ontvangt daarbij financiële steun van de provincie Groningen en het Dinamo Fonds.

Kerkhoven zijn als landschapselementen oases van rust in de bebouwde omgeving, aldus SOGK. Daardoor zijn deze locaties aantrekkelijke schuil- en broedplaatsen voor allerlei dier- en plantensoorten. Met een goede inrichting en beheer kan een kerkhof daarom een enorme kans zijn voor meer biodiversiteit, stelt de stichting.

Gronings Landschapsbeheer gaat op tien kerkhoven aan de slag om deze zo optimaal mogelijk in te richten en te beheren voor een hoge soortenrijkdom, zonder afbreuk te doen aan de cultuurhistorische waarde van de kerkhoven. De organisatie helpt de beheerders bij het ontwikkelen en uitvoeren van praktische maatregelen en het maken van natuurvriendelijke beheerplannen.

Kennis en adviezen

Op veel kerkhoven zijn vrijwilligersgroepen actief, maar het ontbreekt vaak aan specialistische kennis. Door de vrijwilligers en beheerders meer kennis en praktische adviezen mee te geven over natuur op kerkhoven en het beheer hiervan is er volgens Miriam van der Waart van Stichting Oude Groninger Kerken grote winst te behalen. „We maken daarom een informatieve film en een praktische hand-out. Zo kunnen niet alleen deelnemers van dit project, maar kan iedere geïnteresseerde deze kennis opdoen en toepassen.”

Nieuws

menu