De Zuiderkerk in Drachten is helemaal gerenoveerd. ‘We hebben nu een multifunctionele kerk met heel veel licht’

De kerkzaal van de Zuiderkerk in Drachten werd afgelopen half jaar helemaal verbouwd. De kerk werd eerst als somber en donker ervaren, nu straalt het licht door de ramen.

Het vernieuwde interieur van de Zuiderkerk.

Het vernieuwde interieur van de Zuiderkerk. Foto: Marcel van Kammen

Marieke van Heeringen is secretaris van het College van kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente te Drachten en ook koster van de Zuiderkerk. Achter de schermen was ze ook de spin in het web ‘die van alles regelde’. Bijna iedere week wordt er in Drachten een nieuwsbrief verspreid waarin ze de gemeente met tekst en foto’s op de hoogte houdt over de verbouw. De kerk onderging in zes maanden tijd een ware metamorfose.

Kerk uit 1924

Nieuws

menu