De Zuiderkerk in Sneek wordt definitief gesloten. 'Het gaat mij niet om het gebouw, maar om de club die erin zit'

Hij groeide er op, maakte er de belangrijke levensgebeurtenissen mee, maar toch is kerkrentmeester Jan Hiddo de Boer niet heel rouwig om het feit dat de Zuiderkerk in Sneek straks gesloopt wordt. ,,Het gaat mij niet om het gebouw, maar om de club die erin zit.”

Jan Hiddo de Boer voor de Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade in Sneek.

Jan Hiddo de Boer voor de Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade in Sneek. Foto: Simon Bleeker

Er wordt nog gewerkt aan de verbouw van de Martinikerk aan het Oud Kerkhof in Sneek. Elke dinsdagochtend komen twaalf tot vijftien vrijwilligers om hand- en spandiensten te verrichten, waarmee de bouwkosten van zo’n vier miljoen euro enigszins gedrukt worden.

Nieuws

menu