Wat de diepe overtuiging was van aartsbisschop De Jong, die afgelopen week postuum de eretitel Yad Vashem kreeg? Ieder mens is een beeld van God, zonder onderscheid van ras, volk of geslacht

De dramatische jaren vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Rooms-Katholieke Kerk niet onberoerd gelaten. Aartsbisschop Johannes de Jong speelde in die tijd een prominente rol, waar hij afgelopen week de Yad Vashem-onderscheiding voor kreeg. Waar kwam die principiële houding vandaan?

Kardinaal De Jong tijdens zijn eredoctoraat in Leuven in 1948.

Kardinaal De Jong tijdens zijn eredoctoraat in Leuven in 1948. Foto: Wikimedia

In de dertiger jaren groeide de aanhang van de Nederlandse Nationaal Socialistische Beweging (NSB) sterk. Werkloosheid had met name in het katholieke Limburg de onvrede doen toenemen. Aanvankelijk verbood het episcopaat alleen aan diegenen die een functie in de kerk vervulden het lidmaatschap van de NSB. Dat verbod ging trouwens samen met een verbod op lidmaatschap van socialistische en communistische organisaties.

Nieuws

menu