De gezamenlijke kerken staan in 2025 uitgebreid stil bij het Eerste Concilie van Nicea uit 325. Wat gebeurde daar, 1700 jaar geleden?

Op de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe is vooruitgeblikt naar 2025: de gezamenlijke kerken willen dan herdenken dat 1700 jaar geleden het Eerste Concilie van Nicea werd gehouden. Die historische bijeenkomst werd in Karlsruhe „van fundamenteel belang voor christenen” genoemd. Hoe zit dat ook al weer?

Op de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken is het logo onthuld voor de herdenking van het Eerste Concilie van Nicea in 2025.

Op de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken is het logo onthuld voor de herdenking van het Eerste Concilie van Nicea in 2025. Foto: Albin Hillert

Om te beginnen: wanneer was het Eerste Concilie van Nicea ook al weer?