De installatie van de Knecht | Leerhuis

De Heer God brengt zijn volk troost in zijn ballingschap als antwoord op het vertrouwen dat het ondanks alles in hem getoond heeft. De Heer God claimt zijn macht tegen alle afgoden en tegen elke klacht van de kant van Israël in. Nu is het het moment in het Jesajaboek dat de uittocht uit de ballingschap, de terugkeer naar het beloofde land, zichtbaar gaat worden. Daartoe installeert de Heer God de Knecht des Heren in 41:1-42:9.

Jesaja door Michelangelo (c. 1508–1512).

Jesaja door Michelangelo (c. 1508–1512). Beeld: Sixtijnse Kapel

Om zijn heil te realiseren spreekt God Israël rechtstreeks aan. Hij doet dat door in 41:8 twee eigennamen te gebruiken: