De jaarlijkse Vredesweek begint. Leeuwarden had ooit de primeur van de PEACE-vlag op de Oldehove

Wie komende week door Fryslân rijdt, ziet ze misschien: de kleurrijke PEACE-vlaggen. De Vredesweek begint zaterdag en dat is ook hier te merken.

De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboogvlag die
de internationale wereldvrede moest symboliseren.

De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboogvlag die de internationale wereldvrede moest symboliseren. Foto: Shutterstock

Met een landelijke bijeenkomst in Utrecht begint zaterdag de jaarlijkse Vredesweek, georganiseerd door PAX. Het thema van de Vredesweek (18 tot en met 26 september) is dit jaar ‘Inclusief samenleven’, met als onderliggende werktitel: Wat doe jij in Vredesnaam?

Daarmee wordt het thema dichtbij gebracht. ‘Iedereen kan iets voor vrede doen’, meent PAX. In de Utrechtse Domkerk vindt de Vredesweeklezing plaats. Burgemeester Sharon Dijksma, spoken wordartiest Zaïre Krieger en pastor voor ongedocumenteerden Marieke Sillevis Smitt spreken over het vredesweekthema. Daar haakt ook de Raad van Kerken in Heerenveen op zondag 26 september op in, met een kerkdienst in Trinitas (19.00 uur).

Uitsluiting

Tijdens deze bijeenkomst, met muziek van Fedde Tuinstra, wordt in woord en gezang het thema verder uitgediept. ,,Iedereen praat tegenwoordig over een inclusieve samenleving, maar wat bedoelen we daar precies mee?”, aldus Monique Willemse van de Heerenveense kerkenkoepel. ,,Vrede verbindt. God heeft de mensen met elkaar verbonden, maar het is aan ons om daar vorm aan te geven.”

PAX trekt het thema ook breder: sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. ‘Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.’

Tijdens de Vredesweek wordt PAX bijgestaan door meer dan tachtig ‘Ambassades van Vrede’ in het land die honderden activiteiten organiseren in hun eigen buurt. Bijvoorbeeld door de Ambassade van Vrede in Achlum-Hitzum en Witmarsum. De reizende ambassade van Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân is sinds 2014 een Ambassade van Vrede.

Vlag op Friese kerktorens

Een van de doorlopende acties van het Fries Vredesplatform is sinds 2005 de campagne Een Vredesvlag op alle Friese torens. In 2007 wapperde de PACE-vlag voor het eerst op de Oldehove in Leeuwarden. Toenmalig voorzitter Toos Reichman van de Raad van Kerken van Fryslân en GroenLinks-raadslid Gerben Hoogterp hesen voor het eerst in Nederland de PEACE-vlag op een gemeentelijke toren. Sindsdien wordt de kleurrijke VREDE-vlag jaarlijks op 21 september officieel namens de gemeente gehesen op de Oldehove, aldus Jan Bosman van het Fries Vredesplatform. Inmiddels doen ook de Grote Kerk, de Bonifatiuskerk, de Dominicuskerk, de Waalse Kerk, de doopsgezinde kerk, de Turkse moskee, het Titus Brandsma Huis, enkele scholen, instellingen en particulieren mee.

In de kerkdienst van Omrop Fryslân en de Friese Raad van Kerken is zondag ook aandacht voor de Vredesweek. De kerken van Workum grijpen de uitzending vanuit de Grote of St. Gertrudiskerk aan om er provinciaal de schijnwerper op te zetten. Die dienst begint om 10.00 uur.

Vredeswake

Het eindigt na 26 september niet, want vier dagen later is er de maandelijkse vredeswake in Leeuwarden. ,,Elke laatste donderdag van de maand houdt het Fries Vredesplatform een vredeswake. Door elke maand een half uur te waken voor vrede staan wij stil bij het grote en kleine geweld, dichtbij én ver weg, en bij de vele slachtoffers die van maand tot maand te betreuren zijn.” Bij het paard op de Nieuwestad is iedereen welkom, aldus Bosman.

www.vredesweek.nl