Dit artikel is vandaag gratis

De kerkdienst wordt weer bijna normaal, zoals het voor corona was. Alleen mogen we nog geen collectezak doorgeven en elkaar niet de hand schudden

Pastoor Van der Weide strooit op Aswoensdag as over een hoofd in de Sint-Martinuskerk in Sneek. Simon Bleeker Fotografie Foto: Simon Bleeker

In het kerkelijk leven dient, ook nu alles weer opengaat, handcontact voorlopig nog zo veel mogelijk te worden vermeden. Dat stelt het CIO in een aanvullend advies.

De koepelorganisatie van kerken adviseert ‘nog geen collectezakken of -mandjes te gebruiken tijdens de kerkdiensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven. Dit om handcontact te vermijden.’

Ditzelfde geldt, aldus het CIO, voor ‘het doorgeven van avondmaalsbekers zoals bij sommige kerkgenootschappen gebruikelijk is. Ook het elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.’

Het advies herhaalt grotendeels de punten die het CIO vorige week woensdag al naar buiten bracht, naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet. Dit advies is nu op enkele punten aangevuld.

Koffiedrinken

Evenals in het vorige week verschenen CIO-advies benadrukt de koepelorganisatie ook nu het handhaven van de basisregels. ‘Koffiedrinken na afloop van de kerkdienst is weer mogelijk. Ook hierbij is het belangrijk de basisregels in acht te nemen en de uitvoering van het koffieschenken en -drinken hierop af te stemmen’, aldus het bericht op de website van het CIO.

Bij het samenwerkingsverband zijn 29 kerken en twee joodse gemeenschappen aangesloten. Deze zullen ‘de naleving van de richtlijnen van het kabinet’ in eigen kring bevorderen, aldus het CIO.

Zoals vorige week bekend werd, gelden voor kerkdiensten geen beperkingen meer voor wat betreft de aantallen kerkgangers omdat de verplichte anderhalve meter afstand is komen te vervallen. Ook wordt niet langer geadviseerd mondkapjes te dragen bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek.

Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid blijft gewenst, herhaalt het CIO. ‘Wanneer dit in het kerkgebouw mogelijk is, verdient het overweging een deel van de zitplaatsen op anderhalve meter te blijven aanbieden. Ook is het van belang om een gepaste afstand te houden tot degenen die daar prijs op stellen. De routing door het kerkgebouw is hierbij ook een aandachtspunt: kunnen kerkgangers voldoende afstand tot elkaar houden?’

Heilige communie

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt het ontvangen van de heilige communie op de tong weer mogelijk. Daarbij geldt wel de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen, zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Tijdens Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd aanstaande woensdag, geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Nieuws

menu