De kogel is door de kerk: Theologische Universiteit Kampen zet in op verhuizing naar Utrecht, in 2022 moeten eerste studenten daar beginnen

De Theologische Universiteit Kampen (TUK) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) wil naar Utrecht verhuizen. In 2022 moeten de eerste studenten daar beginnen.

Het gebouw van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) aan de Broederweg.

Het gebouw van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) aan de Broederweg. Foto: FD

Een verzoek voor de verhuizing is ingediend bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Deze commissie adviseert de minister van Onderwijs en beoordeelt onder meer aanvragen voor nieuwe opleidingen en voor verplaatsing van bestaande.

Nieuws

menu