De kogel is door de kerk: Theologische Universiteit Kampen zet in op verhuizing naar Utrecht, in 2022 moeten eerste studenten daar beginnen

De Theologische Universiteit Kampen (TUK) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) wil naar Utrecht verhuizen. In 2022 moeten de eerste studenten daar beginnen.

Het gebouw van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) aan de Broederweg.

Het gebouw van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) aan de Broederweg. Foto: FD

Een verzoek voor de verhuizing is ingediend bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Deze commissie adviseert de minister van Onderwijs en beoordeelt onder meer aanvragen voor nieuwe opleidingen en voor verplaatsing van bestaande.

Met het vertrek van de TUK komt een einde aan bijna 170 jaar theologisch onderwijs in de IJsselstad. De universiteit heeft oude papieren: op 4 december 1854 opent de Theologische School in Kampen haar deuren. In 2012 verliet de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) al de stad. Die universiteit, gelieerd aan de Protestantse Kerk in Nederland, ging toen verder in Amsterdam en Groningen.

Zwolle of Utrecht?

De TUK is al langer op zoek naar een nieuwe locatie. In november vorig jaar stemden de generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) definitief in met een verhuizing van de universiteit. Besloten werd de mogelijkheid van verplaatsing naar Utrecht óf Zwolle te verkennen. De GKV en de NGK willen in 2023 fuseren. De opleidingen van beide kerken zijn ineen geschoven; een nieuwe vestigingsplek voor de TUK past hierbij.

Een goed studentenklimaat

Drs. Pim Boven, lid van het College van bestuur van de Theologische Universiteit Kampen, zegt dat de universiteit zich nu richt op vestiging in Utrecht. „Dat is de meest voor de hand liggende plek. De stad ligt centraal, heeft een rijk voedingsgebied van middelbare scholen en een mooi studentenklimaat, met veel christelijke verenigingen en andere studierichtingen.

Vanuit Utrecht zijn er ook allerlei mogelijkheden om met andere instellingen samen te werken, zoals de Universiteit Utrecht, maar ook de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Het is de bedoeling dat de TUK in Utrecht als zelfstandige universiteit blijft functioneren.”

Groen licht van minister

Boven benadrukt dat de minister nog groen licht moet geven voor de verhuizing. „De aanvraag is bij de CDHO ingediend om te horen of er belemmeringen zijn voor verplaatsing van de universiteit naar Utrecht. Het is een onderdeel van een lang proces met veel stappen.”

Boven verwacht dat de minister in september of oktober een besluit zal nemen. Mocht er groen licht komen, dan zal het nog enkele jaren duren voordat de TUK daadwerkelijk naar Utrecht is verhuisd. Studenten die aan de opleiding in Kampen zijn begonnen kunnen er hun studie afmaken.

De eerste studenten zouden al wel in 2022 naar Utrecht kunnen komen. Volgens Boven wordt een aantal opties verkend als vestigingslocatie. „Maar eerst moeten we kijken of er in Utrecht deuren open gaan. We hopen dat deze stap wordt gezegend.”