De mens wordt beloond overeenkomstig de inspanning, niet overeenkomstig het bereikte resultaat | Leerhuis

En zij zullen voor Mij een heiligdom maken, opdat Ik in hun midden zal wonen. Exodus 25:8

Het gouden kalf.

Het gouden kalf. Foto: Shutterstock

Nog voor het Joodse Volk zijn bestemming in het Heilige Land heeft bereikt, krijgt het al een opdracht om een heiligdom in de vorm van het tabernakel te bouwen. Dit heeft een bijzondere reden. Er is namelijk zoiets aangrijpends gebeurd met de relatie tussen de Eeuwige en Zijn Volk, dat verder uitstel van een eeuwigdurende fysiek-zichtbare presentie van zijn Shechina , de G’ddelijk aanwezigheid, niet langer kan wachten.

Nieuws

menu