De strijd om de vrijheid in Lollum: hoe dominee De Haas de kerk deed scheuren | Serie: De gereformeerden

Wie bepaalde vroeger wie als er dominee op de kansel kwam? Niet de kerkenraad, maar mensen met een boerderij. Zo ook in Lollum. Tot de kerkleden het niet meer pikten.

De Hubertuskerk in Lollum, de plek waar heel wat hervormde dominees stonden.

De Hubertuskerk in Lollum, de plek waar heel wat hervormde dominees stonden. Foto: Simon Bleeker

In 1874 werd de Hervormde Gemeente van Lollum, een dorp aan de rand van de Greidhoeke tussen Franeker en Bolsward, vacant doordat ds. G. Landweer met emeritaat ging. Hij zal dat zelf hebben meegedeeld in een kerkdienst.

Nieuws

menu