De uitvaart van koningin Elizabeth was een getuigenis van haar geloof: 'Dienstbaar in het leven, hoop in de dood'

De afscheidsdienst van de Britse koningin Elizabeth was een getuigenis van de kracht en troost die van het geloof kunnen uitgaan. Ze leefde een dienstbaar leven, benadrukte aartsbisschop Justin Welby van Canterbury. Haar dienstbaarheid was gebaseerd ,,op haar vertrouwen in Christus, God zelve, Die zei dat Hij gekomen was, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En om Zijn leven te geven, als losgeld voor velen”, citeerde Welby Marcus 10:45.

De begrafenis van de Britse koningin  Elizabeth vond plaats in Westminster Abbey, Londen.

De begrafenis van de Britse koningin Elizabeth vond plaats in Westminster Abbey, Londen. Foto: AFP

Stipt om 11 uur in Londen (12 uur Nederlandse tijd) werd de kist met het lichaam van de Britse koningin Elizabeth de Westminster Abbey ingedragen. Het koor van de kerk zong: ,,Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.” (Johannes 11:25,26 - vertaling NBV21).

Nieuws

menu