De voordelen en risico's van digitale bijeenkomsten

Het schijnt dat Nederlanders in coronajaar 2020 gemiddeld 9129 kilometer reisden, een derde minder dan in een ‘normaal’ jaar. Ook ik zag een stuk minder van de Ljouwerterdyk en de Brédyk tussen mijn huis in Ferwert en de redactie in Leeuwarden. Wel leerde ik mijn twee jaar geleden gekochte huis een stuk beter kennen; vanwege een langdurige verbouwing zette ik nu eens hier, dan weer eens daar mijn werkplekje op.

Foto:

Foto: FD

Het was soms chaotisch, maar het kon wel allemaal - en dat is bijzonder fijn. Zo kijkt ook missioloog Stefan Paas naar de periode die we nu hopelijk achter ons laten. ‘Vijftien jaar geleden had ik geen college meer kunnen geven, was er geen alternatief geweest voor kerkgang’, reflecteert hij in een interview in TussenRuimte .

Nieuws

menu