God schiep de wereld in zes dagen, zegt de Bijbel. Maar de zevende dag, dat was eigenlijk het hoogtepunt

Bij het vertalen van de Bijbel spelen twee processen een rol. Allereerst ben je bezig met taal, dat doe je zo nauwkeurig mogelijk. Dat proces is bekend. Discussies over een Bijbelvertaling gaan vaak daarover. Maar op de achtergrond speelt daarnaast een proces van betekenisvorming. Daarbij gaat het om vragen als: Hoe lees je de tekst? Welke verwachtingen heb je? Welke ideeën heb je erover?

In 2015 is in Ede in een referendum gestemd over de invoering van koopzondagen.

In 2015 is in Ede in een referendum gestemd over de invoering van koopzondagen. Foto: Jeroen Jumelet

Zulke vragen werken als kaders in het hoofd van de vertaler. Ze vormen de bril waarmee de vertaler de tekst leest. Die bril speelt een grote rol en wordt mede bepaald door de tijd en context van de vertaler. Wie bijbelvertalingen uit de geschiedenis naast elkaar zet, ziet die verschillen heel duidelijk. De teksten werden in de verschillende eeuwen verschillend gelezen.

Nieuws

menu