Definitieve besluit over samengaan GKv/NGK is genomen: op 14 mei staan lokale kerken stil bij de eenwording

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben hun synode afgerond. Het eenwordingsbesluit wordt door de 54 afgevaardigden van beide kerken unaniem gesteund. De fusie tot Nederlandse Gereformeerde Kerken moet nu plaatselijk vorm krijgen.

 Frans Schippers (NGK) en . Dinand Krol (GKv) ondertekenen het eenwordingsbesluit.

Frans Schippers (NGK) en . Dinand Krol (GKv) ondertekenen het eenwordingsbesluit. Foto: Joost Sytsma

De synode, die in oktober 2022 begon en die geheel gewijd was aan de eenwording van beide kerken, werd afgesloten met een dankdienst waarin het heilig avondmaal werd gevierd. In die dienst sprak ds. Geert van Dijk (ngk Sliedrecht) over Lukas 10:9, waar beschreven wordt hoe Jezus Zijn discipelen twee aan twee uitzendt.

Nieuws

menu