Dertig jaar Friese vesperdiensten in Leeuwarden. ‘Wy ha ek in foarbyldfunksje foar oare fieringen’

In de Grote Kerk in Leeuwarden wordt zondag het jubileum gevierd van dertig jaar Friese vesperdiensten. Ze bereiken daar een vast publiek en worden steeds meer een voorbeeld hoe de liturgie in het Fries gevierd kan worden. Zeker nu er minder Friese diensten zijn.

Jant van der Weg is voorzitter van de Friese vesperdiensten.

Jant van der Weg is voorzitter van de Friese vesperdiensten. Foto: Marchje Andringa

Het is een heugelijk moment voor de commissie die nu al drie decennia de vieringen in Leeuwarden verzorgt, vertelt voorzitter Jant van der Weg (82). Want wie had ooit gedacht dat het initiatief na dertig jaar nog altijd zou bestaan. Dat is niet alle activiteiten in kerkelijke kring gegeven. ,,It inisjatyf kaam doetiids fan dûmny Bernard Smilde, dy’t mei Gerrit Elzinga en Gerrit Fokkema lange jierren de fesperfierings taret hat. Op it heden is in wat gruttere ploech dwaande mei it gehiel fan de bibellêzing, bypassende poëzij en de meditaasje dêrby, de gebeden en de muzyk: lieten en ynstrumintaal.”

Waalse Kerk

Nieuws

menu