'Deze wetgeving zou zelfs de barmhartige Samaritaan criminaliseren', schrijven Anglicaanse bisschoppen over het Britse vluchtelingenbeleid

Twaalf Anglicaanse bisschoppen die zich namens de kerk bezighouden met asiel- en vluchtelingenkwesties, bestempelen in een gemeenschappelijke brief het Britse vluchtelingenbeleid als een mislukking.

De Britse kustwacht.

De Britse kustwacht. Foto: AFP

Ze maken zich met name zorgen over over de nieuwste voorgenomen wetgeving, die zich onder meer richt op de aanpak van migranten die het Kanaal oversteken. Die wet stelt niet alleen pogingen om de grens illegaal over te steken of mensensmokkel strafbaar, ‘maar zelfs degenen die deelnemen aan de redding van boten in nood op zee’, concluderen de twaalf.

Dit zou betekenen dat wie asielzoekers in gevaar ziet, moet kiezen tussen ‘het negeren van een morele verplichting (ook vastgelegd in het zeerecht) om hen bij te staan, of het riskeren van vervolging en gevangenisstraf’. Deze wetgeving zou zelfs de barmhartige Samaritaan criminaliseren, schrijven de bisschoppen.

Toestroom uit Frankrijk

De afgelopen maanden heeft het Verenigd Koninkrijk een grote toestroom van bootmigranten uit Frankrijk gezien. In augustus werd nog een dagrecord gebroken toen 828 mensen verspreid over dertig kleine boten probeerden de oversteek te maken. Vorige week werd bekend dat de Britse migratiedienst zich voorbereidt om boten met migranten op het Kanaal terugsturen. De bisschoppen publiceerden hun reactie op dat plan begin deze week.

De bisschoppen beargumenteren dat striktere wetgeving mensenhandel alleen maar verder in de hand werkt. De trend van toenemende militarisering van de grens leidt volgens hen niet tot minder pogingen om het Kanaal over te steken. ‘In plaats daarvan zijn deze maatregelen erin geslaagd om degenen die de oversteek willen maken te dwingen steeds riskantere en gevaarlijkere tactieken te gebruiken of zwaarder te vertrouwen op criminele bendes en smokkelaars.’

Waardigheid

Daarmee ondermijnt het wetsvoorstel niet de criminele activiteiten, maar worden die juist versterkt ‘als de enige beschikbare optie voor mensen die asiel zoeken in het Verenigd Koninkrijk’.

Omdat ondanks steeds strengere wetgeving het aantal illegale overtochten toeneemt, verwachten de bisschoppen weinig van de nieuwe wet. Ze pleiten voor overleg tussen landen, waarbij wordt gewerkt aan veilige routes voor mensen in nood, ‘en dat vooral het menselijk leven en de waardigheid van kwetsbare mensen waardeert’.