De Christelijke Gereformeerde Kerken financieren een project voor bosaanplant in Peru. En dat is bijzonder

Voor het eerst financieren de Christelijke Gereformeerde Kerken een project dat zich enkel op natuurontwikkeling richt. „Onze verantwoordelijkheid ligt ook op het vlak van de zorg voor de schepping.”

Iemand van de lokale bevolking in Peru plant bomen aan in de droge kustzone van het Zuid-Amerikaanse land. 

Iemand van de lokale bevolking in Peru plant bomen aan in de droge kustzone van het Zuid-Amerikaanse land.  Beeld: A Rocha Peru

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) investeren de komende drie jaar 10.000 euro per jaar in het Dry Forest project in Peru. Het project, dat via christelijke natuurorganisatie A Rocha loopt, richt zich op herstel van bossen en op de verbetering van de leefsituatie van de lokale bevolking. Veel Peruanen zijn namelijk afhankelijk van de bossen voor voedsel, water en inkomen.

A Rocha Nederland stelde in een reactie verheugd te zijn met de betrokkenheid en financiële ondersteuning van de CGK. ‘Het is bemoedigend om te zien dat kerken zich in toenemende mate betrokken voelen bij groene projecten. Bosaanplant is een van de beste dingen die we kunnen doen om het leven op aarde te beschermen.’

Zorg voor de schepping is een nieuw criterium waaraan projectaanvragen voor diaconaat worden getoetst, zegt ds. Erjan van der Linde, diaconaal consulent voor de Christelijke Gereformeerde Kerken. „We hadden tot op heden altijd vier criteria: onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en kwetsbare mensen.”

Het besluit om een vijfde criterium toe te voegen, werd breed gedragen binnen de deputaten, zegt ds. Van der Linde. „Al beseffen we dat het voor discussie kan zorgen. Toch voelen we ons gedrongen om als goede beheerders van Gods schepping te handelen.”

Waarom de keuze voor het specifieke project in Peru?

„Dit project sprak ons het meeste aan. Veel aandacht in de media gaat naar het Amazonewoud, maar in dit gebied aan de kust van Peru is nog maar 2 procent van de oorspronkelijke oerwouden intact. De woestijn rukt op en als dat niet wordt gestopt, kan de lokale bevolking er niet meer leven.”

Volgen er nog meer projecten, zoals het investeren in een project voor zonne-energie?

„Er zullen naar verwachting meer milieuprojecten volgen. De afweging voor die projecten gaat heel zorgvuldig. Investeren in zonnepanelen is nog niet geopperd, maar zal niet snel gebeuren. Daar zitten bijvoorbeeld ook technische aspecten aan. Het draait voor ons vooral om natuurbeheer en -herstel.”

Een kritisch kerklid kan zeggen: kan dat geld niet beter worden besteed aan de zending?

„Met kritische leden willen we graag in gesprek gaan. Want wat is de achterliggende gedachte? Ziet men zorgen voor de schepping níét als een verantwoordelijkheid van de mens? Dat staat toch naast de verantwoordelijkheid om het evangelie uit te dragen? Diaconaal geld hoeft niet alleen ingezet te worden ter ondersteuning van de evangelieverkondiging. Het nieuwe project zien we als een daad van barmhartigheid richting de schepping die in barensnood is. We willen iets van die nood lenigen.”

Waarom steunen de CGK natuurontwikkeling nu?

„Dat de kerk een nieuwe stap zet, wil ik niet onder stoelen of banken steken. Feit is: de teruggang in biodiversiteit en klimaatverandering zijn een grotere zorg dan ooit. Daar komt meer oog voor. Net als rond afval scheiden. Dat deden we vroeger ook nauwelijks.”

„Aan de andere kant is oog hebben voor de schepping niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de middeleeuwse monnik Franciscus van Assisi. En ook de oosters-orthodoxe kerken hebben er veel aandacht voor. Soms denk ik: als protestanten hadden we oogkleppen op bij dit thema.”

Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van een kerk als het gaat om de zorg voor de schepping?

„Wij zijn geen activisten of natuurverbeteraars, maar nemen wel onze verantwoordelijkheid. En dat willen we ook uitleggen als er voor gecollecteerd gaat worden. We hopen de Bijbelse noties op een rij te zetten.”

„Met onze steun hoeven we ook niet meteen de oerwouden van Peru te redden of het biodiversiteitsvraagstuk op te lossen. Het is misschien maar de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Maar we geloven dat die druppel van waarde is. Veracht de dag der kleine dingen niet, zo houdt de profeet Zacharia ons voor.”