Diaconie van de Protestantse Gemeente Suwâld helpt met verspreiden minimagids: 'De diaconie staat midden in de mienskip'

Wethouder Caroline de Pee overhandigt de minimagids aan Johannes Jeeninga en Daan Bosma van de diaconie.

Wethouder Caroline de Pee overhandigt de minimagids aan Johannes Jeeninga en Daan Bosma van de diaconie. Foto: Binne-Louw Katsma

De diaconie van de Protestantse Gemeente Suwâld helpt mee om de nieuwe minimagids van de gemeente Tytsjerksteradiel te verspreiden. Hierin staat informatie over werk, uitkeringen en toeslagen, ondersteuning bij het doen van een aanvraag en voorzieningen die hulp bieden.

Wethouder Caroline de Pee (Sociaal Domein) overhandigde de gids aan de diakenen omdat zij veel mensen bereiken. ,,De diaconie staat midden in de mienskip en heeft een heel belangrijke taak in het steunen van mensen met financiële zorgen.”