Directeur Peter Broeders van Kerk in Nood: Shahbaz Bhatti was een echte geloofsgetuige en martelaar van deze tijd

‘Ik wil dat mijn leven voor mij spreekt en zegt dat ik Jezus Christus volg’, zei Shahbaz Bhatti uit Pakistan, niet lang voordat hij in 2011 werd vermoord. Via Kerk in Nood had Peter Broeders van deze indrukwekkende man gehoord. Toen hij als nationaal directeur voor deze hulporganisatie ging werken, kwam hij meer over hem weten.

Pakistaanse christenen rouwden massaal na de moord op Shahbaz Bhatti in 2011.

Pakistaanse christenen rouwden massaal na de moord op Shahbaz Bhatti in 2011. Foto: AFP

Shahbaz Bhatt leefde in een land waar christenen het bijzonder zwaar hebben: Pakistan. Christelijke meisjes worden er ontvoerd en onschuldige christenen worden er om vermeende belediging van de profeet Mohammed of de Koran gevangengezet of erger. Tientallen christenen zijn er achtervolgd en gelyncht door een meute of zelfs in de gevangenis vermoord.

Bhatti, Pakistaans minister voor de religieuze minderheden en gelovig christen, verhief zijn stem tegen dit onrecht, wetend dat het hem zijn leven kon kosten. Zijn leven heeft voor hem gesproken: in mijn ogen is hij ‘een heilige van deze tijd’, een voorbeeld in woord en daad.

Een goed mens

Ruim tien jaar geleden is het alweer dat Bhatti werd vermoord. Een man waarvan Mohammed Abdul Kabir Azar, de groot-imam van de Badshahi-moskee in de stad Lahore, zei: ‘Hij had een groot verlangen zijn medemensen te dienen. Hij was een goed mens’.

Bhatti wist dat hij het risico liep om vermoord te worden, maar verborg zich niet: ‘Ik ken de betekenis van het kruis. Ik volg het kruis’, zei hij vlak voor zijn dood.

In elkaar geslagen

Shahbaz Bhatti werd in 1968 geboren in een van de zeldzame christelijke enclaves in het overwegend islamitische Pakistan. Al op de middelbare school ondervond hij aan den lijve dat het leven voor iemand uit een religieuze minderheid in zijn land niet zo harmonieus verloopt als hij in zijn vroege jeugd had gedacht. Samen eten met moslimscholieren mocht niet. Hij werd zelfs in elkaar geslagen door radicale islamitische jongeren. Steeds sterker groeide het besef: hier is iets wezenlijk mis.

Bhatti werd een onvermoeibare pleitbezorger voor de religieuze minderheden in Pakistan. Daarbij volgde hij altijd de weg van de vrede: hij wilde via de politieke en juridische weg de vrijheid van godsdienst en een einde aan discriminatie in zijn land bereiken. Dat deed hij als Pakistaan en in de overtuiging dat hij als katholiek óók tot de Pakistaanse samenleving behoort.

Aan die samenleving wilde hij bijdragen. Hij vertrouwde erop dat gelovigen van verschillende godsdiensten in harmonie kunnen samenleven vanuit de visie dat dit omwille van de menselijke waardigheid ook zo moet zijn. Aan het verwezenlijken van die harmonie werkte hij met al zijn talenten en mogelijkheden.


Minister voor minderheden

In 2008 aanvaardde Bhatti het ministersambt, om zo zijn strijd voor godsdienstvrijheid en voor de rechten van de religieuze minderheden in Pakistan nog beter voort te kunnen zetten. Zo werd hij de enige christelijke minister in de Pakistaanse regering. Eenmaal op die positie behaalde hij ook de nodige successen: zo zorgde hij ervoor dat er minimumquota kwamen voor minderheden bij het invullen van overheidsposities.

Hij sprak zich luid en duidelijk uit tegen de draconische blasfemiewetten, die bij een al dan niet vermeende belediging van de profeet Mohammed zelfs tot de doodstraf kunnen voeren. Hij zette zich onder meer in voor Asia Bibi, de ook in Nederland bij velen bekende christelijke vrouw, die op grond van die wetten ter dood veroordeeld was.

Doodsbedreigingen

De doodsbedreigingen die Shahbaz Bhazi daarom kreeg, konden hem niet stoppen. Hij bleef zich verzetten tegen wat hij als onrechtvaardig beschouwde en hij bleef zich inzetten voor dialoog, harmonie en vrede. Vrede en gerechtigheid moest er komen voor alle Pakistanen: óók voor degenen die tot een christelijke of andere religieuze en dus achtergestelde minderheidsgroep behoren. Dat hij dóórging, was niet zomaar: ‘Ik wil mijn geloof in Jezus Christus delen, die Zijn leven gegeven heeft voor ons.’

Hoop brengen

Bhatti kon de verdrukten en de vervolgden niet in de steek laten. Hij wilde ‘hoop brengen aan degenen die in wanhoop leven’ en werd zo een volgeling van Jezus Christus tot in de uiterste consequentie. Op 2 maart 2011 werd zijn auto, na een familiebezoek, met kogels doorzeefd door nog altijd onbekende schutters. Hij overleed ter plekke.

Ik ben dankbaar dat Kerk in Nood, de organisatie waarvoor ik werk, dankzij duizenden donateurs wereldwijd, zijn missie en werk mag voortzetten. Zo helpen we in Pakistan advocaten die vervolgde christenen en andere minderheden in het land juridisch bijstaan.

Asia Bibi schreef in het voorwoord van ons laatste rapport over christenen die gevangen zitten om hun geloof: ‘De gouverneur van Punjab, Salman Taseer, die mij in de gevangenis kwam opzoeken, en Shahbaz Bhatti, een christelijke federale minister, stierven beiden omdat ze voor mij opkwamen. Ze werden in koelen bloede vermoord omdat ze een stem waren voor degenen die, net als ik, valselijk beschuldigd werden van godslastering.’

Asia Bibi heeft, ondanks reële bedreigingen, een stem gegeven aan anderen die vervolgd worden in haar land. Ook wij mogen deze vervolgde medegelovigen een stem geven.

Geestelijk testament

Shahbaz Bhatti was een man met een missie die een geestelijk testament naliet. ‘Ik heb in dit land helemaal geen angst’, vertelde hij in een korte film door CRTN, een productiemaatschappij van Kerk in Nood. Toch maakt het Evangelie duidelijk dat zelfs Jezus’ leerlingen het bij tegenwind al moeilijk hadden.

Bhatti was niet bang. Omdat hij de betekenis van het kruis ten diepste had begrepen, durfde hij het kruis zonder angst te volgen. Bhatti is voor mij een bron van inspiratie: door zijn leven voor Christus, waarin hij zichzelf volledig weggaf, en door zijn geloof in Gods barmhartigheid en liefde, die sterker is dan de dood. Hij wilde voor Christus leven en sterven en is daarmee een echte geloofsgetuige en martelaar van deze tijd.

Peter Broeders (58) is directeur van Kerk in Nood Nederland. In de serie ‘Geloofsheld’ vertellen verschillende mensen wie voor hen een held en een inspirator is als het gaat om het volhouden in je geloof.