Door het protestantisme groeide de aandacht voor geluk en identiteit van het individu

Is het ‘ik’ een christelijke uitvinding? Kerkvader Augustinus (354-430) was ooit de eerste die een boek schreef over zijn eigen ziel, de bekende Belijdenissen. Dat in de negentiende eeuw het individu centraal komt te staan in de Europese cultuur, is er een late echo van.

Een selfie voor het Colosseum in Rome.

Een selfie voor het Colosseum in Rome. Foto: AFP

Het kan raar klinken, maar mensen hebben zichzelf niet altijd als een uniek individu beschouwd. Vandaag vinden we het vanzelfsprekend dat jij als persoon voorop staat. Jongeren misschien iets meer dan ouderen, maar voor iedereen is het herkenbaar dat mijn ‘ik’ iets onaantastbaars heeft: dat is van mijzelf. Een ander mens kan niet zomaar over mij heen walsen, over me beslissen of me in een hokje duwen. Vroeger, eeuwen terug, was dit wel anders. Dan hoorde je allereerst bij een bepaalde bevolkingsgroep of bij een maatschappelijke klasse. En dat bepaalde in hoge mate wie jij was, en niet zozeer jouw unieke persoonlijkheid.

Nieuws

menu